Bolnička ljekarna

Kontakt
Voditeljica
dr. sc. Marija Stipić, mag. pharm.
Glavna tehničarka
Senka Rogulj, farmaceutska tehničarka