Zavod za maksilofacijalnu kirurgiju

Zavod za maksilofacijalnu kirurgiju

Maksilofacijalna kirurgija u okviru Kliničkog bolničkog centra Split postoji od 1977. godine. Prvi maksilofacijalni kirurg bio je prim. dr. Senio Tošić. Djelatnost se u početku odvija u okviru Odsjeka za maksilofacijalnu kirurgiju u sklopu zajedničkog Odjela za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju (kasnije Klinike za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju). Postupno Odsjek stječe reputaciju, posebno tijekom Domovinskog rata.

Povećanjem broja liječnika postupno se povećava broj operacija i širi djelokrug rada struke u cjelini. Dodatni iskorak u proširenju kazuistike postignut je primitkom oralnih kirurga, a odnedavno i specijalista dentalne medicine.

Od 2014. godine maksilofacijalna kirurgija je samostalni Odjel, a od 2020. godine je organizirana kao Zavod. Djelatnost se kontinuirano obavlja u stacionaru, operacijskoj dvorani i polikliničkim ambulantama za maksilofacijalnu kirurgiju, oralnu kirurgiju te u specijalističkim ambulantama dentalne medicine. Usko se surađuje sa svim specijalnostima Kliničkog bolničkog centra preko konzilijarnih uputnica i sudjelovanjem u multidisciplinarnim timovima za određene skupine bolesti.

Osim liječenja maksilofacijalnih bolesnika, Zavod je temeljna klinička ustanova Medicinskog fakulteta u Splitu, na studijima Medicina, Dentalna medicina i Medicina na engleskom jeziku u izvođenju nastavnih programa. U Zavodu se provodi i specijalistički staž i subspecijalistička edukacija za pojedine programe usavršavanja.

Osnovna područja djelovanja Zavoda su: maksilofacijalna traumatologija, kirurška onkologija, rekonstruktivna i plastična kirurgija, malformacije i deformiteti lica, upalna stanja te oralno-kirurška i specijalistička dentalna patologija.

Djelatnosti

Maksilofacijalna kirurgija

Maksilofacijalna traumatologija

 • Dijagnostika i liječenje ozljeda mekih tkiva glave i vrata
 • Liječenje prijeloma kostiju lica, čeljusti, nosa i pobočnih nosnih šupljina
 • Liječenje komplikacija i posljedica maksilofacijalnih ozljeda

Operativno liječenje tumora lica, usne šupljine, ždrijela, pobočnih nosnih šupljina, mekog oglavka, očnih šupljina i vrata (dobroćudnih i zloćudnih)

 • Tumori kože lica, vrata i glave (hemangiomi, limfangiomi, ateromi, pigmentirane promjene, madeži,
 • ciste…)
 • Tumori usnica
 • Tumori uške
 • Tumori nosa
 • Tumori usne šupljine, jezika i ždrijela
 • Tumori nastali iz zubne osnove
 • Tumori slinovnica (doušne, podčeljusne, podjezične žlijezde, malih žlijezda slinovnica)
 • Tumori kostiju lica, koštano–mišićnih struktura, sinusa i nosa
 • Tumori očnih šupljina
 • Tumori baze lubanje
 • Tumori vrata (primarni i metastatski)
 • Ciste i ostali tumori vrata
 • Lipomatoze

Dijagnostika i liječenje netumorskih bolesti žlijezda slinovnica

 • Sialoadenitis
 • Sialolitiaza
 • Sialoadenoze (Sy. Sjögren i Mikulich, benigne limfoepitelijalne lezije)

Liječenje upala

 • Upalni procesi (nespecifični, specifični) područja lica, usta i vrata
 • Dentogene upale i komplikacije
 • Celulitis orbite
 • Upalni procesi pobočnih nosnih šupljina
 • Upalni procesi u vratu

Dijagnostika i liječenje bolnih stanja orofacijalne regije

 • Neuralgija trigeminalnog živca – blokade, neurektomije perifernih grana
 • Druga bolna stanja orofacijalne regije

Dijagnostika i liječenje čeljusnog zgloba

 • Repozicije luksacija zgloba
 • Liječenje bolnih stanja čeljusnih zglobova

Rekonstruktivno – plastični i estetski zahvati

 • Rekonstruktivno-plastični zahvati na kostima i mekim tkivima uporabom rekonstrukcijskih režnjeva
 • Rekonstruktivni zahvati uporabom mikrovaskularnih režnjeva
 • Kirurgija transplantata 
 • Korektivni zahvati lica kod paralize facijalnog živca (liječenje „paraliziranog lica“)
 • Korekcije nosa (funkcionalne ili estetske)
 • Korekcije uški (nakon traume ili estetske)
 • Korekcije vjeđa (nakon traume, tumora, funkcionalne ili estetske)
 • Korekcije ožiljaka (kirurški, dermoabrazijom)
 • Korekcije kože lica
 • Korekcije čela i obrva
 • Korekcije brade (nakon trauma, upala, estetski)

Ortognatski kirurški zahvati

 • Deformiteti kostiju lica (čeljusti)
 • Augmentacija čeljusnih kostiju koštanim graftovima ili umjetnim materijalom (kod atrofija, hipertrofija, posttraumatskih i postoperacijskih defekata)
 • Ugradnja implantata
Oralna kirurgija

U sastavu Zavoda za maksilofacijalnu kirurgiju postoji i djelatnost za oralnu kirurgiju.

Doktori dentalne medicine specijalisti oralne kirurgije rade poslove iz svoje specijalističke grane. U svom radu, naravno, usko surađuju sa specijalistima maksilofacijalne kirurgije u područjima preklapanja njihovih djelatnosti.

 • Dijagnostika bolesti usta i zubi
 • Zbrinjavanje traume i drugih hitnih stanja u dentalnoj medicini
 • Ekstrakcije zubi
 • Cistektomije
 • Apikotomije
 • Kortikotomije
 • Operacije impaktiranih i retiniranih zuba
 • Operacije zaostalih zubnih korjenova
 • Koštane augmentacije
 • Podizanje dna sinusa
 • Upalna stanja čeljusti
 • Predprotetska i predimplantološka kirurgija
 • Implantoprotetska rehabilitacija
 • Oralno-kirurški zahvati u općoj anesteziji za pacijente s teškoćama u razvoju i s invaliditetom
 • Ostali postupci koje obavljaju samostalno ili se preklapaju s nekima od maksilofacijalnih postupaka
Dentalna medicina

Pri Zavodu za maksilofacijalnu kirurgiju rade i ambulante dentalne medicine koje obavljaju poslove iz djelokruga svojih specijalnosti, i to: 

 • Ambulanta za dječju i preventivnu stomatologiju,
 • Ambulanta za endodonciju i restaurativnu dentalnu medicinu,
 • Ambulanta za ortodonciju,
 • Ambulanta za parodontologiju,
 • Ambulanta za oralnu medicinu.

Osim rada u navedenim specijalističkim ambulantama, djelatnost Dentalne medicine pri Zavodu za maksilofacijalnu kirurgiju provodi i stomatološke sanacije zubi u općoj anesteziji za djecu s teškoćama u razvoju te osobe s invaliditetom. 

Odjeli

Odjel za maksilofacijalnu kirurgiju
Kontakt
Poliklinička ambulanta za maksilofacijalnu kirurgiju i male kirurške zahvate
Pročelnik
Saša Ercegović, dr. med.
Odjel za oralnu kirurgiju
Kontakt
Poliklinička ambulanta za oralnu kirurgiju
Odjel za dentalnu medicinu
Kontakt
Polikliničke ambulante za dentalnu medicinu
Kontakt
Tajnik/ca
Zavod za maksilofacijalnu kirurgiju
Glavna sestra
Tonka Nikolić, univ. bacc. med. techn.
Sestrinski pult Zavoda za maksilofacijalnu kirurgiju
Zavod za maksilofacijalnu kirurgiju
Uredi liječnika Zavoda za maksilofacijalnu kirurgiju
Dežurni liječnik Zavoda za maksilofacijalnu kirurgiju
Dentalna ambulanta