Zavod za neurologiju

Zavod za   neurologiju obavlja obradu i liječenje  neuroloških bolesti od novorođenačke dobi do adolescencije. Rad se odvija kroz stacionar,dnevnu bolnicu, laboratorij za EEG, laboratorij za EEG i polisomnografiju, laboratorij za EMNG, ultrazvučnu dijagnostiku, subspecijalističke ambulante i Dnevne bolnicu.

Kontakt
Pročelnica
prim. Eugenija Marušić, dr. med., specijalistkinja pedijatrije, subspecijalistkinja pedijatrijske neurologije
Glavna sestra
Fani Vrdoljak, bacc.med.techn.