Poliklinika Klinike za kirurgiju

Radno vrijeme: radnim danom od 8:00h do 15:00h

U Kirurškoj poliklinici obavljaju se prvi pregledi pacijenata upućenih zbog verificiranih kirurških bolesti ili sumnje na kiruršku bolest, kao i preoperativna obrada te postoperativno praćenje kirurških bolesnika. Pacijenti također dolaze na previjanje rana i kontrolu imobilizacije.

Opća kirurška ambulanta

U ambulanti se obavljaju:

 • prvi pregledi bolesnika
 • previjanje rana
 • kontrole nakon manjih operativnih zahvata
 • naručivanje za ambulantne operativne zahvate
Kontakt
Opća kirurška ambulanta
Opća kirurgija - šalter
Ambulanta za abdominalnu kirurgiju

U ambulanti se vrše pregledi:

 •  pacijenata s bolestima koje spadaju u domenu abdominalne kirurgije, osim proktoloških bolesti. To uključuje bolesnike sa svim vrstama tumora probavne cijevi, svim tipovima kila (postoperativne, ingvinalne, femoralne, umbilikalne…), upalnim bolestima crijeva, kamencima u žučnjaku i sl.
 • prvi pregledi pacijenata upućenih zbog verificiranih bolesti (prethodno obrađenih od strane interniste) pregledi pacijenata kod kojih postoji sumnja na postojanje kirurške bolesti abdomena
 • kontrole u postoperacijskom tijeku
Kontakt
Abdominalna kirurgija - šalter
Abdominalna ambulanta
Ambulanta za koloproktologiju

U ambulanti se vrše pregledi:

 • završnog dijela debelog crijeva. Pregledi uključuju digitorektalni pregled i anorektoskopiju.
 • preoperativni i postoperativni pregledi bolesnika s kirurškim bolestima, tankog i debelog crijeva
Kontakt
Digestivna i endoskopija
Digestivna kirurgija - šalter
Ambulanta za torakalnu kirurgiju

U ambulanti se obavljaju:

 • prvi pregledi pacijenata upućenih torakalnom kirurgu
 • kontrolni pregledi operiranih bolesnika
Kontakt
Torakalna kirurgija - šalter
Torakalna ambulanta
Ambulanta za vaskularnu kirurgiju

U ambulanti se obavljaju:

 • prvi pregledi pacijenata upućenih vaskularnom kirurgu
 • pregledi pacijenata sa kroničnim bolestima koje zahtjevaju nadzor vaskularnog kirurga
 • kontrolni pregledi operiranih bolesnika
Kontakt
Vaskularna kirurgija - šalter
Vaskularna ambulanta
Ambulanta za traumatologiju

U ambulanti se obavljaju:

 • kontrolni pregledi operiranih bolesnika
 • kontrolni pregledi bolesnika s frakturama koje se liječe konzervativno.
 • kontrolni pregledi bolesnika koji se liječe konzervativno

U sklopu traumatološke ambulante nalazi se i gipsaona gdje se obavljaju kontrole i promjene imobilizacije.

Ambulanta za ortopediju

U ambulanti se obavljaju:

 • prvi pregledi pacijenata upućenih ortopedu
 • kontrolni pregledi operiranih bolesnika
 • kontrolni pregledi bolesnika koji se liječe konzervativno
 • ambulanta za skolioze (svaki posljednji petak u mjesecu)
 • ortopedski pregledi djece
 • UZ dječjih (novorođenačkih) kukova
Ambulanta za plastičnu kirurgiju

U ambulanti se obavljaju:

 • prvi pregledi pacijenata
 • preoperativna obrada
 • postoperativno praćenje bolesnika

U sklopu ambulante plastične kirurgije izvode se ekscizije i biopsije kožnih i potkožnih promjena,  tumora, ekscizije ateroma i higroma, uraslih noktiju i sl.

Kontakt
Plastična kirurgija - šalter
Plastika ambulanta
Ambulanta za neurokirurgiju

U ambulanti se obavljaju:

 • prvi pregledi pacijenata upućenih neurokirurgu
 • kontrolni pregledi operiranih bolesnika

Radno vrijeme: svakim radnim danom od 07:30 do 15:30 h i četvrtkom u popodnevnim satima od 15:30 do 19:30 h.  

Neurokirurška ambulanta nalazi se u sklopu polikliničko- konzilijarnog trakta na lokaciji Firule.

Preglede obavljaju liječnici specijalisti neurokirurgije prema rasporedu koji je dostupan početkom mjeseca za tekući mjesec.

 

Upute za pacijente

Sve upute u svezi specijalističkih neurokirurških pregleda pacijenti mogu dobiti u ambulanti za neurokirurgiju.

Upis za pregled se može obaviti na način da to učini obiteljski liječnik ili da to obavi pacijent telefonskim putem ili putem maila).

Sve upute u svezi termina prijema u bolnicu i u svezi prijeoperacijske obrade pacijenti mogu dobiti od glavne sestre.

Molimo pacijente koji su odustali od zakazanog pregleda ili zakazanog prijema u bolnicu da o tome pravovremeno izvjeste glavnu sestru.

Kontakt
Neurokirurgija (ambulantni pregledi)
Ambulanta za male zahvate

U ambulanti se obavljaju:

 • prvi pregledi bolesnika pogodnih za izvođenje operativnih zahvata u jednodnevnoj kirurgiji
 • kontrolni pregledi

U sklopu ambulante za male zahvate kirurgije izvode se manje operacije u lokalnoj anesteziji nakon kojih nije potrebna hospitalizacija.

Kontakt
Mali zahvati - šalter
Kontakt
Voditelj
doc. dr. sc. Arsen Pavić, dr. med., specijalist ortopedije i traumatologije, specijalist opće kirurgije, subspecijalist traumatologije
Glavni tehničar
Paško Prnjak, univ. bacc. med. techn.
Poliklinika i dnevna bolnica Klinike za kirurgiju - šalter
Prijemna ambulanta