Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC Split je središnja radiološka institucija južne Hrvatske u kojoj se obavljaju sve dijagnostičke pretrage i intervencijski postupci suvremene radiologije. Osim te osnovne djelatnosti, Zavod ima važnu ulogu i u edukaciji svih profila stručno-medicinskih djelatnika (studenti diplomskog studija medicine Medicinskog fakulteta u Splitu, studija medicine na engleskom jeziku, studija dentalne medicine na istom fakultetu, sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija radiološke tehnologije na sveučilišnom Odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, specijalizanti radiologije i drugih grana kliničke medicine iz KBC Split i ostalih bolnica s područja Dalmacije, drugi oblici poslijediplomske edukacije, tečajevi stalnog medicinskog usavršavanja liječnika, itd.) te u znanstveno-istraživačkom radu. Zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju ima uvjete i provodi subspecijalističku edukaciju iz intervencijske radiologije, neuroradiologije, radiološke dijagnostike bolesti dojke, te ultrazvučne dijagnostike. Zavod je među prvima u Hrvatskoj uveo intervencijske zahvate na aorti kao i druge rijetke tehnike, a od 2018. godine izvodimo i trombektomije u liječenju akutnog moždanog udara.  Trenutno raspolažemo sa 4 CT i 2 MR uređaja te 6 UZV dijagnostika, a Zavod je u cijelosti digitaliziran. Prostori Zavoda se nalaze na dvije lokacije: veći dio na lokalitetu Firule te manji na Križinama koji funkcioniraju kao samostalne jedinice obzirom na razinu opremljenosti.

Godišnje se na Zavodu obavi veliki broj raznovrsnih pretraga i procedura za  hitne, hospitalizirane i ambulantne bolesnike. U 2019.g. na Zavodu su obrađena 220 152 pacijenta:  u sklopu UZV dijagnostike obrađeno je  37 452 pacijenta, na MSCT-u 34 116, na MR-u 10 519 pacijenata te u sklopu ostalih klasičnih i intervencijskih postupaka približno 138 000 pacijenata.

 

Ustroj kliničkog zavoda

Odjel za intervencijsku radiologiju
Kontakt
Voditelj
Budimir Sekovski, dr. med.
Glavni inženjer
Stipan Mandarić, mag. rad. techn.
Odjel za digitalnu dijagnostičku radiologiju
Kontakt
Voditelj
izv. prof. dr. sc. Tade Tadić, dr. med.
Glavni inženjer
Kristijan Vrgoč, bacc. rad. techn.
Odjel za klasičnu dijagnostičku radiologiju
Kontakt
Voditelj
izv. prof. dr. sc. Igor Barišić, dr. med.
Glavni inženjer
Nikša Ivčević, bacc. rad. techn.

Popis djelatnosti Zavoda

Intervencijska radiologija
 • Dijagnostička angiografija (arteriografija) i flebografija abdominalnih i torakalnih organa, glave i vrata te perifernih krvnih žila ekstremiteta.
 • Interventni radiološki postupci arterija trupa, ekstremiteta i vrata: perkutana transluminalna angioplastika (PTA), ugradnja balonskih i samorastezljivih stentova, upotreba balona i stentova s lijekom, upotreba balona s „nožem“ (cutting), korištenje više vrsta aterektoma i trombektoma, ugradnja endoproteza-stentgraftova, korištenje sistema za zatvaranje mjesta punkcija arterija, korištenja mehaničkih (zavojnice-coil; čepova-plug) i tekućih (Onix, histoacryl) sredstava za zatvaranje aneurizmi i krvarenja,…. 
 • Liječenje aneurizmi abdominalne (EVAR) i torakalne (TEVAR) aorte, visceralnih arterija-ogranaka abdominalne aorte, te ogranaka torakalne aorte-potključne aretrije, karotidne arterije, arterija ekstremiteta
 • Steniranje karotidne arterije (CAS) uz/bez korištenje/a zaštite od embolije,
 • Liječenje bolesti perifernih arterija donjeg ekstremiteta, uključujući i potkoljeničnih arterija
 • Liječenje bolesti perifernih arterija gornjeg ekstremiteta
 • Embolizacije bronhalnih arterija
 • Embolizacije aneurizmi
 • Embolizacijski postupci kod krvarenja
 • Interventni radiološki postupci venama trupa i ekstremiteta: perkutana transluminalna angioplastika (PTA), ugradnja stentova, upotreba balona s lijekom, upotreba balona s „nožem“ (cutting), korištenje više vrsta trombektoma, ugradnja endoproteza, liječenje AV fistula istim metodana, korištenja mehaničkih (zavojnice-coil; čepova-plug) i tekućih (Onix, histoacryl) sredstava za zatvaranje širokih venskih komunikacija…. 
 • Liječenje zdjeličnog bolnog (kongestivnog) sindroma; liječenje proširenih vena testisa-varikokela
 • Ugradnja vena kava filtera i njihovo vađenje
 • Vađenje stranih tijela iz krvnih žila,
 • Liječenje AV fistula
 • Embolizacije plučnih arteriovenskih malformacija,
 • TAE embolizacije malignoma jetre 
 • embolizacija tumora raznih lokalizacija uključujući spinalnu embolizaciju
 • Interventni radiološki postupci na žućnim putevima: drenaže, rekanalizacije zatvorenih žućnih puteva, širenje vodova balonima, ugradnja stentova
 • Interventni radiološki postupci na urološkim putevima
 • Punkcije, biopsije i drenaže solidnih organa i slobodnih kolekcija pod kontrolom UZV i CT
 • Postavljanje portova
 • TROMBEKTOMIJA 

 

Dijagnostički zahvati i metode:

 • transkateterske drenaže intraabdominalnih kolekcija
 • perkutane nefrostome
 • perkutane drenaže bilijarnog trakta
 • sklerozacije bubrežnih cista i cista jetre
 • sve Dopplerske pretrage perifernih i visceralnih krvnih žila
 • MSCT aorte I periferinih arterija
 • MSCT flebografija
 • MSCT koronarografija
 • MR srca
Body imaging

Dijagnostički zahvati i metode:

 • dijagnostika toraksa: CT pluća, CT i MR medijastinuma
 • dijagnostika ždrijela jednjaka i želuca: akt gutanja, ezofagografija, pasaža želuca, "hydro" ct jednjaka i želuca
 • dijagnostika probavnog sustava: pasaža crijeva barijevom kašom I vodotopivim kontrastom, irigografija (barijeva klizma), CT i MR enterografija. 
 • dijagnostika hepatobilijarnog trakta: ultrazvuk, kontrastni ultrazvuk jetre, dopplerski pregled jetre, kontrastne CT i MR pretrage jetre, MRCP, ERCP, sekundarna biligrafija.
 • dijagnostika gušterače: ultrazvuk, CT i MR kontrastne pretrage.
 • dijagnostika mokraćnog sustava: Ultrazvučni i dopplerski pregled bubrega i mokraćnog mjehura s I bez kontrasta, CT i MR kontrastne pretrage bubrega i mokraćnog mjehura, CT urografija ("triple bolus" protokol), MR urografija (nativno ili uz primjenu kontrastnog sredstva), konvencionalna ekskrecijska urografija, mikcijska cistografija, retrogradna urografija i cistografija. Niskodozni CT protokol za detekciju urolita.
 • dijagnostika genitalnog sustava: ultrazvuk i doppler testisa, ultrazvuk prostate, MR prostate sa kontrastom (bez endorektalnog "coil"-a), MR ženske zdjelice (s ili bez kontrastnog sredstva).
Radiološka dijagnostika muskuloskeletnog sustava

Dijagnostički zahvati i metode:

 • MR cijele kralježnice
 • MR koljena
 • MR kukova
 • MR gležnjeva
 • MR SI zglobova
 • MR ramena
 • MR šake I stopala
 • MR artrografija
 • CT MSK
 • UZV muskuloskeletnog sustava
Radiološka dijagnostika glave i vrata

Dijagnostički zahvati i metode:

 • MSCT vrata
 • MSCT PNŠ
 • MSCT temporalnih kostiju
 • MSCT mandibule
 • MSCT maksile
 • MSCT orbita
 • MSCT baze lubanje
 • MSCT mozga
 • MSCT kralježnice
 • MSCT krvnih žila vrata I mozga
 • MR krvnih žila vrata I mozga
 • MR vrata 
 • MR nazofarinksa
 • MR orofarinksa
 • MR usne šupljine
 • MR PNŠ
 • MR temporalnih kostiju
 • MR baze lubanje
 • MR kranijalnih živaca
 • MR parotida
 • MR orbita
 • MR mozga
 • MR kralježnice 
 • MR mijelografija
Radiološka dijagnostika dojke

Dijagnostički zahvati i metode:

 • Digitalna mamografija s i bez tomosinteze
 • Screening mamografija
 • UZV dojke
 • citološka punkcija i biopsija dojki pod kontrolom UZV-a
 • vakum asistirana biopsija pod kontrolom mamografije (stereotaksijska biopsija)
 • MR dojki
 • Galaktografija
UZV dijagnostika

Dijagnostički zahvati i metode:

 • UZV dijagnostika cijelog tijela: svih površinskih struktura i unutarnjih organa
 • Punkcije i biopsije dojke pod kontrolom UZ
Kontakt
Predstojnik
izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić, dr. med.
Tajnik/ca
Zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Glavni inženjer
Ivan Skejić, univ. bacc. rad. techn.
Hitni radiološki prijem Firule
Hitni radiološki prijem Križine
Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju