Referentni centar

Na Klinici za dječje bolesti djeluje Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku hitnu medicinu.