Klinika za ženske bolesti i porode

Klinika za ženske bolesti i porode obavlja zdravstvenu djelatnost bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite. Klinika je nastavna baza za studente medicine i studente drugih visokih učilišta zdravstvenog usmjerenja. Omogućava obavljanje specijalističkog i subspecijalističkog staža doktora medicine Klinike, kao i specijalizanata vanjskih ustanova, pripravničkog staža doktora medicine i ostalih zdravstvenih radnika iz područja ginekološke i porodničke djelatnosti.

Ustrojstvene jedinice:

  • Zavod za ginekološku onkologiju i uroginekologiju
  • Zavod za perinatologiju
  • Zavod za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju
  • Odjel za neonatologiju
  • Poliklinika i dnevna bolnica

Na razini Klinike organiziran je:

  • hitni prijam
  • operacijske dvorane

Naručivanje na preglede:

  • osobno (uz predočenje uputnice, nalaza i kontakt podatak)
  • e-poštom (poslati skeniranu uputnicu, nalaz i kontakt podatke)
  • telefaksom (faksirati uputnicu, nalaz i kontakt podatke)

Telefonom se mogu dobiti samo informacije, nije moguće telefonsko naručivanje na preglede.

Kontakt
Predstojnik
Marko Jukić, dr. med.
Glavna sestra
Jelena Jerković, bacc. obs.
Sestrinski pult - humana reprodukcija
Klinika za ženske bolesti i porode