Zavod za nefrologiju i hemodijalizu

Zavod za nefrologiju i hemodijalizu

Zavod za nefrologiju i dijalizu sastoji se od Odjela nefrologije, Hemodijalize te Dnevne bolnice. Na Zavodu radi 10 specijalista, 10 specijalizanata nefrologije i 55 medicinskih sestara. Uz rutinske pretrage uobičajene u nefrologiji provode se sve suvremene tehnike liječenja i dijagnostike: hemodijaliza, hemodijafiltracija, peritonejska dijaliza, kontinuirane metode nadomještanja bubrežne funkcije, plazmafereza, biopsija bubrega, ultrazvuk, kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka. U sklopu Zavoda rade nefrološka ambulanta, ambulanta za hipertenziju te ambulanta za kliničku prehranu. 

Zavod čine:

Odjel za nefrologiju

Na Odjelu za nefrologiju zbrinjavaju se bolesnici sa svim vrstama bubrežnih bolesti (npr. kronično i akutno zatajenje bubrega, glomerulonefritisi), bolesnici s transplantiranim bubregom i dijalizni bolesnici s komplikacijama, bolesnici s hipertenzijom ali i drugi internistički bolesnici. Odjel ima 22 bolesnička kreveta i nalazi se na 4. katu lokaliteta Križine.  

Kontakt
Odjel za nefrologiju
Voditeljica
izv. prof. dr. sc. prim. Josipa Radić, dr. med.
Glavna sestra
Mandica Mandalinić, univ. bacc. med. techn.
Odjel hemodijalize

Glavni dio Odjela hemodijalize nalazi se u podrumu lokaliteta Križine gdje postoji 35 priključnih mjesta za dijalizne aparate. U tom dijelu se dijaliziraju kronični i akutni bolesnici. Na 3. katu lokaliteta Firule nalazi se mala prostorija za dijalizu s 3 priključna mjesta gdje se većinom dijaliziraju akutni, hospitalizirani bolesnici. U našem centru se  redovno dijalizira između 130 i 150 kroničnih bolesnika u tri smjene, uz kronične bolesnike okolnih dijaliznih centara i akutne bolesnike koji su hospitalizirani u KBC Split. Tijekom ljetnih mjeseci pružaju se i usluge „turističke“ hemodijalize. Godišnje se ukupno provede preko 20.000 postupaka hemodijalize i preko 200 postupaka plazmafereze. Uz navedeno provode se kontinuirane metode bubrežnog nadomještanja u Jedinicama intenzivnog liječenja na oba lokaliteta. 

Kontakt
Voditelj
mr. sc. Ivo Jeličić, dr. med.
Kontakt
Pročelnica
Dijana Borić Škaro, dr. med.
Glavna sestra
Rozarija Škaričić, univ. bacc. med. techn.
Zavod za nefrologiju i hemodijalizu
Zavod za nefrologiju i hemodijalizu - Klinička prehrana