O nama

Zavod za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku suvremeni je dijagnostički laboratorij organiziran za prihvat uzoraka bolesnika iz Splitsko-dalmatinske županije i iz ostalih dijelova Republike Hrvatske i dijela Bosne i Hercegovine. Potpuno je automatiziran i informatiziran te primjenjuje najsuvremenije smjernice u laboratorijskoj medicini prateći razvoj ostalih Klinika, Zavoda te Odjela. Zavod provodi unutarnju kontrolu kvalitete i neovisnu vanjsku procjenu kvalitete što osigurava kontinuirani proces provjere i procjene rezultata mjernih postupaka sa zadaćom da se svaki analitički postupak približi zadanim ciljevima ukupne kvalitete rada koji kao rezultat imaju pouzdan nalaz i medicinski relevantnu informaciju. Zavod u svom stručnom radu obnaša i uvodi najsloženije dijagnostičke postupke, koristeći novu tehnologiju i metode prema preporukama domaćih i internacionalnih stručnih društava. Sve analize izvode se u skladu sa standardima i pravilima dobre laboratorijske prakse u organizaciji i pod nadzorom specijalista medicinske biokemije i laboratorijske medicine te specijalista analitičke toksikologije. Zavod za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku jedini je laboratorij u Dalmaciji i šire koji izvodi analize iz područja laboratorijske imunologije (dijagnostike autoimunih bolesti), imunohematologije (dijagnostika hematoonkoloških bolesti metodom imunofenotipizacije), laboratorijske dijagnostike porfirija, neuroendokrinih tumora te laboratorijske farmakologije. Kliničkom bolničkom centru Split, pa tako i našem Zavodu gravitiraju pacijenti iz četiri županije s oko 1.000.000 stanovnika. U Zavodu se godišnje izradi oko 3 500 000 analiza.  

Zavod za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku danas je nastavna baza Medicinskog fakulteta i Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu s više od 900 sati nastave godišnje te ujedno sudjeluje u specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine, magistara farmacije kao i doktora medicine. Također u Zavodu svoj pripravnički staž obavljaju magistri medicinske biokemije i laboratorijske medicine (razina 7), prvostupnici medicinsko laboratorijske dijagnostike (razina 6) kao i zdravstveno laboratorijski tehničari (razina 4.2).

Vanjska kontrola kvalitete:

  • CROQALM
  • Labquality
  • RIQAS EQA 
  • UK NEQUAS