Referentni centar

Na Klinici za neurologiju djeluje Referentni centar Ministarstva zdravstva za evocirane potencijale.