Referentni centar

Klinika za psihijatriju KBC Split je, nakon zakonski provedenog postupka i zadovoljavanjem svih kriterija,  rješenjem Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, od veljače 2022. postala Referentni centar za dugodjelujuće antipsihotike Ministarstva zdravstva. 

 

Otkrićem klorpromazina sredinom 20. stoljeća je nastupila psihofarmakološka revolucija
Kojom se otvorio put za razvoj brojnih novih antipsihotika. Terapija antipsihoticima je upravo
omogućila humanizaciju psihijatrijskih ustanova, prestrukturiranje sustava psihijatrijske skrbi i integraciju u društvo velikog broja psihičkih bolesnika. Međutim, unatoč brojnim dokazima o djelotvornosti antipsihotika, slaba suradaljivost i adherencija mnogih pacijenata prema antipsihoticima rezultira smanjenim učinkom lijeka, povećanim rizikom od relapsa bolesti, povećanim brojem hospitalizacija, zloupotrebom supstanci, pokušajima suicida i drugim opasnim i promijenjenim ponašanjima. Navedeno je nametnulo potrebu za razvojem strategije liječenja koja ujedinjuje pozitivne aspekte oralne terapije uz mogućnost održavanja konstantne koncentracije lijeka u krvi što je rezultiralo razvojem dugodjelujućih pripravaka antipsihotika. Najčešće se liječenje dugodjelujućom terapijom antipsihotika predlaže ukoliko se dulje uzima terapija istim lijekom koji pomaže u kontroli simptoma bolesti ili ako se očekuje da će se određeni lijek uzimati duže vrijeme. Primjenom dugodjelujućih pripravka smanjuje se nesuradljivost bolesnika, a ujedno se i smanjuje mogućnost relapsa i hospitalizacija. Dugodjelujući antipsihotici olakšavaju proces liječenja, omogućavaju redoviti kontakt s terapijskim timom, smanjuju rizik od prestanka uzimanja lijeka i slučajnog ili namjernog predoziranja. Primjenom dugodjelujućih antipsihotika postiže se dulja remisija. Bolesnik ne mora razmišljati o uzimanju određenog broja tableta, a potreba za ponovnom primjenom injekcije omogućava nadgledanje postupka liječenja. Upravo nam dugodjelujući antipsihotici značajno olakšavaju liječenje. Zbog suvremene tehnologije na kojoj su nastali, ovi lijekovi osiguravaju u dužem vremenskom periodu trajniju koncentraciju lijeka, uz minimalne oscilacije te koncentracije, što se u kliničkoj praksi, kada je u pitanju terapijski učinak, pokazalo izuzetno značajnim.


Sve navedeno govori o važnosti primjene dugodjelujućih pripravaka kao i o potrebi za
postojanjem Referentnog centra za dugodjelujuće pripravke antipsihotika koji bi svojim radom, iskustvom, znanjem, znanstvenom aktivnošću i umreženošću, pomagao ostale psihijatrijske ustanove i bio krovna ustanova za unaprijeđenje liječenja dugodjelujućim pripravcima u Republici Hrvatskoj, a sve u svrhu unaprijeđenja struke i poboljšanja zdravstvene usluge naših pacijenata.
Klinika za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Split je prva psihijatrijska ustanova u
Republici Hrvatskoj koja je počela ordinirati dugodjelujuće pripravke nove generacije
(Rispolept Consta 15. 03. 2006.) tj. prepoznala ih kao sastavnu terapiju svojih pacijenata i
postupno ih uključila u svakodnevnu praksu. U početku se aplikacija dugodjelujućih pripravaka obavljala na odjelu odnosno u sklopu Jedinice za intenzivnu njegu, a kasnije na Zavodu za biologijsku psihijatriju. S vremenom, stjecanjem iskustva i znanja, dugodjelujući pripravci se sve više počinju propisivati, a aplicirati u sklopu Poliklinike i u ordinacijama liječnika obiteljske medicine, naravno nakon prethodnog uvođenja na odjelima Klinike. Posljedično zbog toga, a i zbog velikog broj bolesnika koji “gravitiraju” našoj Klinici (do milijun uključujući Splitskodalmatinsku županiju sa širom okolicom), Klinika za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Split postaje psihijatrijska ustanova s najviše ordiniranih dugodjelujućih pripravaka u Republici Hrvatskoj. To je zahtjevalo edukaciju osoblja, medicinskih sestara, tehničara i liječnika, ali i liječnika obiteljske medicine kao važnih suradnika u ovom vidu terapije. Također, bilo je potrebno educirati pacijente i njihove obitelji, pomoći im da se nose sa strahom od nečeg novog, ali svakako korisnog. Brzo se mogla uvidjeti  sva dobrobit dugodjelujućih pripravaka. Obitelji nisu morali kontrolirati uzimanje terapije kao do tada, a pacijenti su rjeđe morali uzimati terapiju. To je dovelo do bolje suradnje pacijenata, ali i redovitog praćenja stanja pacijenata od strane liječnika. Svi dionici sustava zdravstvene zaštite osjetili su korist dugodjelujućih pripravaka, kako pacijenti, tako njihove obitelji i zdravstveni djelatnici.
Poučeni dobrim iskustvom i stečenim znanjima, Klinika za psihijatriju Kliničkog bolničkog
centra Split, prva počinje s ordiniranjem i aplikacijom dugodjelujućeg pripravka olanzapin
pamoat i danas je prva u RH po broju njegovih aplikacija. Također, u sklopu Poliklinike Klinike
za psihijatriju KBC-a Split, zbog postojećih potreba, 01.02 2016. otvara se prva Ambulanta za dugodjelujuću terapiju u Republici Hrvatskoj. 

Danas se u Klinici za psihijatriju KBC-a Split u prosjeku godišnje ordinira gotovo 10 000  pripravaka dugodjelujućih antipsihotika.  Osim što smo pioniri u primjeni dugodjelujuće terapije, kroz dugogodišnje iskustvo stekli smo vrijedna znanja za svakodnevnu praksu koja prenosimo i osnažujemo u znanstvenim-istraživačkim projektima, znanstvenim i stručnim radovima o dugodjelujućim pripravcima.

 
Voditelji referentnog centra:
 
prof. prim. dr. sc. Trpimir Glavina, dr. med., specijalist psihijatrije, subspecijalist biologijske
psihijatrije, subspecijalist forenzičke psihijatrije
 
prof. prim. dr. sc. Boran Uglešić, dr. med., specijalist psihijatrije, subspecijalist biologijske
psihijatrije