Poliklinika Zavoda za neurokirurgiju

Radno vrijeme: svakim radnim danom od 07:30 do 15:30 h i četvrtkom u popodnevnim satima od 15:30 do 19:30 h.  

Neurokirurška ambulanta nalazi se u sklopu polikliničko- konzilijarnog trakta na lokaciji Firule.

Preglede obavljaju liječnici specijalisti neurokirurgije prema rasporedu koji je dostupan početkom mjeseca za tekući mjesec.

U ambulanti se obavljaju pregledi pacijenata koji su upućeni radi verificiranih neurokirurških oboljenja ili sumnje na iste ( prvi pregledi) kao i kontrolni pregledi prethodno operiranih bolesnika.

 

Upute za pacijente

Sve upute u svezi specijalističkih neurokirurških pregleda pacijenti mogu dobiti u ambulanti za neurokirurgiju.

Upis za pregled se može obaviti na način da to učini obiteljski liječnik ili da to obavi pacijent telefonskim putem ili putem maila).

Sve upute u svezi termina prijema u bolnicu i u svezi prijeoperacijske obrade pacijenti mogu dobiti od glavne sestre.

Molimo pacijente koji su odustali od zakazanog pregleda ili zakazanog prijema u bolnicu da o tome pravovremeno izvjeste glavnu sestru.

Kontakt
Poliklinika Zavoda za neurokirurgiju