Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje

Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje je medicinska, znastvena i nastavna baza za područje anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine u regiji.

Dosadašnji rad, stručnost, stečeno iskustvo i opremljenost omogućavaju obavljanje najsloženijih anestezioloških i intenzivističkih postupaka i liječenja.

U znanstvenom i stručnom pogledu Klinika predstavlja nastavnu bazu za edukaciju studenata medicine, stomatologije i sveučilišnih studija. Na našoj Klinici se provodi specijalističko i subspecijalističko usavršavanje naših djelatnika te djelatnika s drugih K/Z/O i drugih ustanova. Provodimo specijalističke i subspecijalističke ispite. Omogućavamo dodatno educiranje iz područja anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine te hitne medicine.

Na Klinici se redovito održavaju stručni sastanci na kojima se raspravlja o svakodnevnom radu i potencijalnim izazovima vezanim uz liječenje, medicinske postupke i intervencije. Iznose se nove spoznaje u liječenju, ne samo iz našeg područja već i iz drugih srodnih struka. 

Kontakt
Predstojnica
doc. dr. sc. prim. Sanda Stojanović Stipić, dr. med.
Tajnica
Marija Babić
Glavna sestra
Katjana Lončar, mag. med. techn.
Ambulanta za prijeoperacijske preglede