Poliklinika i dnevna bolnica Klinike za ženske bolesti i porode

U poliklinici i dnevnoj bolnici se vrše:

 • kontrolni pregledi bolesnica i trudnica
 • konzervativno liječenje
 • dijagnostičko kirurški zahvati (biopsije)
 • dijagnosticiranje bolesti i stanja iz područja ginekologije i porodništva 
   

U okviru poliklinike djeluju:

 • trudnička ambulanta za poremećaje metabolizma i fetalnog rasta,
 • trudnička ambulanta za prijevremeni porođaj i preeklampsiju,
 • ambulanta ginekološke onkologije,
 • ambulanta uroginekologije,
 • ambulanta opće ginekologije i dr. koje su ugovorene s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Pružanje dijagnostičko-terapijskih postupaka odvija se i kroz dnevnu bolnicu.

Odjel se sastoji od dva dijela: 1. poliklinika, 2. dnevna bolnica s hitnim prijemom

1. Djelatnost poliklinike: 

 • prvi i kontrolni pregledi bolesnica i trudnica, 
 • konzervativno liječenje,
 • dijagnostičko kirurški zahvati (biopsije) te dijagnosticiranje bolesti i stanja iz područja ginekologije i porodništva kroz subspecijalističke ambulante i kabinete:

          a ) trudnička ambulanta za poremećaje metabolizma i fetalnog rasta 

          a) trudnička ambulanta za prijevremeni porođaj i preeklampsiju 

          b) ambulanta ginekološke onkologije 

          c) ambulanta uroginekologije 

          d) ambulanta opće ginekologije 

          e) ambulanta ginekološke endokrinologije i humane reprodukcije 

          f) kabinet za amnioskopiju i kardiotokografiju 

          g) kabinet za porodnički ultrazvuk 

          h) kabinet za ginekološki ultrazvuk 

          i) kabinet za urodinamiku 

          j) kabinet za kolposkopiju 

2. Djelatnost hitnog ginekološkog prijema i dnevne bolnice:

 • prijem i obrada hitnih pacijentica s problemima vezanim za trudnoću i spolni sustav
 • mali ginekološki zahvati, koji se izvode u općoj ili lokalnoj anesteziji u sklopu tzv. jednodnevne kirurgije, u dvije operacijske dvorane s pripadajućim prostorom za poslijeoperacijski nadzor i njegu

 

Upute za pacijente

PRIPREMA ZA URODINAMIKU - sterilan nalaz urinokulture ne stariji od 15 dana.

PRIRPEMA ZA KOLPOSKOPIJU - pacijentica ne smije imati menstrualno krvarenje.

PRIPREMA ZA MALI GINEKOLOŠKI ZAHVAT U DNEVNOJ BOLNICI - pacijentica mora napraviti prijeoperacijsku obradu.

 

PACIJENTICA NA DAN ZAHVATA MORA: 

 • Donijeti sve potrebne nalaze uključujući anesteziološki list (odnosi se na zahvate u općoj anesteziji)
 • Donijeti D2 uputnicu
 • Biti na tašte
 • Skinuti nakit
 • Sve vrijedne stvari ostaviti kući
 • Doći u dnevnu bolnicu do 8 sati.
   

NARUČIVANJE: osobno ili e-poštom svaki radni dan u radon vrijeme poliklinike; telefonom na broj 021/551-211 radnim danom od 13:30 - 14:30 h.

REDOVNI PRIJEM U BOLNICU: radnim danom do 8:30 s valjanom uputnicom I potrebnim nalazima.

 

Ambulanta za perinatologiju
 • Rade specijalisti ginekolozi i subspecijalisti fetalne medicine i opstetricije koji se svakodnevno izmjenjuju
 • Obavljaju se prvi pregledi i kontrolni pregledi te konzultacije za pojedine postupke

Radno vrijeme: 7:30 - 15:30

Ambulanta za humanu reprodukciju i ginekološku endokrinologiju
 • Rade subspecijalisti humane reprodukcije koji se svakodnevno izmjenjuju
 • Obavljaju se prvi pregledi i kontrolni pregledi te konzultacije za pojedine postupke

Radno vrijeme: 11:00 - 15:30

Ambulanta za ginekološku onkologiju
 • Rade specijalisti ginekolozi i subspecijalisti ginekološke onkologije koji se svakodnevno izmjenjuju
 • Obavljaju se prvi pregledi i kontrolni pregledi te konzultacije za pojedine postupke

Radno vrijeme: 7:30 - 15:30

Ambulanta za uroginekologiju
 • Rade subspecijalisti uroginekologije koji se svakodnevno izmjenjuju
 • Obavljaju se prvi pregledi i kontrolni pregledi te konzultacije za pojedine postupke

Radno vrijeme: 7:30 - 15:30

 

Ultrazvučna ambulanta
 • Rade specijalisti ginekolozi i subspecijalisti svih djelatnosti
 • Ultrazvučni pregledi iz područja ginekologije i fetalne medicine

Radno vrijeme: 7:30 - 15:30

Hitni ginekološki prijem
 • Rade specijalizanti i specijalisti ginekologije koji se svakodnevno izmjenjuju
 • Prijem i obrada hitnih pacijentica s problemima vezanim za trudnoću i spolni sustav

Radno vrijeme: 0-24

Dnevna bolnica
 • Rade specijalizanti i specijalisti ginekologije koji se svakodnevno izmjenjuju
 • Mali ginekološki zahvati, koji se izvode u općoj ili lokalnoj anesteziji u sklopu tzv. Jednodnevne kirurgije, u dvije operacijske dvorane s pripadajućim prostorom za poslijeoperacijiski nadzor i njegu

Radno vrijeme:  0-24

Kontakt
Pročelnik
prof. prim. dr. sc. Marko Dražen Mimica, dr. med.
Tajnik/ca
Poliklinika i dnevna bolnica Klinike za ženske bolesti i porode
Kontakt Ambulante za perinatologiju
Kontakt Ambulante za humanu reprodukciju i ginekološku endokrinologiju
Kontakt Ambulante za ginekološku onkologiju
Kontakt Ambulante za uroginekologiju
Kontakt Ultrazvučna ambulante
Kontakt Hitnog ginekološkog prijema
Kontakt Dnevne bolnice Klinike za ženske bolesti i prirode
Sestrinski pult - popodnevne ambulante (perinatološka i ginekološka) srijedom od 15 do 19 h
Ultrazvučna ambulanta operativne ginekologije
Ambulanta za ultrazvučne preglede trudnica
Kombinirano biokemijsko-ultrazvučni test probira na kromosomopatije ploda
Histerosalpingografija (HSG)
Poliklinika i dnevna bolnica Klinike za ženske bolesti i porode