Poliklinika 

Lokalitet Križine, zgrada Centra za dijabetes

Velika većina bolesnika s endokrinološkim oboljenjima se obrađuje, liječi i kontrolira u Poliklinici. Poliklinika se sastoji od:

 • Dvije dijabetološke ambulante:
  • Dijabetološka I 
  • Dijabetološka II
 • Četiri endokrinološke ambulante 
  • Opća endokrinološka ambulanta 
  • Ambulanta za endokrinološki tim
  • Ambulanta za UZV štitnjače/ punkcija štitnjače
  • Ambulanta za denzitometriju

Naručivanje na pregled 

 • Obiteljski liječnik putem e-naručivanja 
 • Odsjek za centralno naručivanje KBC Split na telefon ili e-mail
 • Osobnim dolaskom na Polikliniku uz uputnicu 

Naručivanje za Ambulantu za denzitometriju i endokrinološka testiranja (npr. OGTT  test) je moguće uz medicinsku dokumentaciju i ispravnu uputnicu osobnim dolaskom na Polikliniku ili na e-mail.

Uz uputno pismo i A5 uputnicu obiteljski liječnici mogu dobiti konzultaciju od specijaliste Zavoda na e-mail.

Dnevna bolnica

Lokalitet Križine, zgrada Centra za dijabetes

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 7:30 – 15:30 h

U okviru Zavoda djeluju dvije dnevne bolnice:

 1. Dnevna endokrinološka bolnica
 2. Dnevna bolnica za dijabetes

Dnevna bolnica namijenjena je pacijentima kojima je potrebna endokrinološka obrada i/ili ambulanto liječenje nekih endokrinoloških oboljenja te liječenje, praćenje i edukacija pacijenata sa šećernom bolesti.  U rad dnevne bolnice uključena je nutricionističke potpora nutricionističke potpora od strane magistre nutricionizma nakon što je ista indicirana od specijaliste.

Obrada i liječenje u dnevnoj bolnici se dogovara nakon učinjenog specijalističkog pregleda.

Kontakt
Dnevna bolnica Zavoda
Poliklinika Zavoda za endokrinologiju, dijabetologiju i bolesti metabolizma
Ambulanta za denzitometriju i endokrinološka testiranja