Zavod za kardiokirurgiju

Zavod za kardiokirurgiju

Zavod za kardiokirurgiju KBC Split osnovan je u kolovozu 2007. godine. Velikim trudom osnivača Dalibora Letice, dr. med. i njegovog tima je postignut brz razvoj u kratkom vremenu. Rastom broja operacijskih zahvata, stjecanjem iskustava osoblja i kadrovskim ekipiranjem postignuta je značajna razina organizacijske i stručne funkcionalnosti. Značenje Zavoda za kardiokirurgiju KBC Split, kao i cijelog KBC-a Split, naglašava prometna i zemljopisna konfiguracija Republike Hrvatske i javno zdravstveni pokazatelji bolesti srca i krvnih žila. Naime, vodeći uzrok smrtnosti u Republici Hrvatskoj su bolesti srca i krvnih žila, a našem Zavodu i našoj bolnici gravitira jako velika regija u kojoj stanuje oko milijun stanovnika. Imamo najveći omjer stanovnika po kardiokirurškoj ustrojbenoj jedinici u Republici Hrvatskoj.  U ljetnim mjesecima radi ekspanzivnog razvoja turizma, broj potencijalnih bolesnika se multiplicira, što splitskoj kardiokirurgiji daje dodatni značaj. 

Zavod za kardiokirurgiju specijaliziran je za kirurško liječenje bolesti srca. Najveći dio operacija čine koronarna kirurgija i kirurgija srčanih zalistaka. Važno mjesto zauzima i kirurgija aorte – kako elektivno liječenje proširene (dilatirane) uzlazne aorte i luka aorte, tako i hitno kirurško liječenje raslojene (disecirajuće) ili traumatski oštećene aortne stjenke. 

Kontinuiranim razvojem kardiokirurške struke na ovom području, uz optimalnu iskorištenost sadašnjih medicinskih kapaciteta, te poštivanje najviših stručnih medicinskih standarda, došlo se do respektabilnog broja operativnih zahvata na otvorenom srcu u koje se osim standardnih, ubrajaju i najsloženiji kombinirani zahvat, operacije u cirkulacijskom arestu, zahvati na prsnoj aorti, kao i uporaba raspoloživih, kratkotrajnih mehaničkih cirkulacijskih potpora. Uvođenjem novih tehnika koje su pogodne za naše socijalno-medicinske uvjete, poput koronarne kirurgije bez korištenja vantjelesnog krvotoka i hibridnih operacija luka i silazne aorte, trudimo se ostati na zavidnoj stručno-znanstvenoj razini.

Standardne operacijske procedure:

  • koronarno premoštenje (tzv. „bypass“)
  • operacije srčanih zalistaka
  • operacije uzlazne aorte i luka aorte
  • odstranjenje tumora i stranih tijela u srcu
  • kombinirane operacije
  • kratkotrajne mehaničke potpore srcu

Zavod za kardiokirurgiju usko surađuje sa svim specijalnostima KBC Split. S Klinikom za bolesti srca i krvnih žila gdje se tjedno organiziraju sastanci gdje se sastaje kardiološko-kardiokirurški tim za procjenu optimalnog liječenja kod svakog pojedinog bolesnika. S Klinikom za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, u sklopu koje se nalazi Jedinica intenzivnog liječenja kardiokirurških bolesnika, gdje se na pet bolesničkih postelja liječe najteži srčani bolesnici i bolesnici neposredno nakon operativnih zahvata. Također, radi potrebe rane rehabilitacije kardiokirurških bolesnika, na Zavodu za kardiokirurgiju i u Jedinici intenzivnog liječenja kardiokirurških bolesnika djelatna su dva fizioterapeuta sa Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom.

Uz osnovnu djelatnost liječenja bolesnika sa srčanim problemima, na Zavodu za kardiokirurgiju se provodi nastava studenata medicine, Studija medicine na engleskom jeziku kao i studenata dentalne medicine u okviru nastave Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, kao i studenata sestrinstva Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija. Također se provodi i edukacija liječnika na specijalizaciji iz kardiotorakalne kirurgije.

Kontakt
Pročelnik
doc. dr. sc. Mate Petričević, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist kardijalne kirurgije
Glavna sestra
Marija Mamić, mag. med. techn.