Služba za čišćenje bolničkog prostora

Služba za čišćenje bolničkog prostora

Preko Službe za čišćenje bolničkog prostora (u daljnjem tekstu: Službe) provodi se čišćenje prostora ustrojstvenih jedinica unutar KBC-a.

Radi organizacije i provođenja čišćenja unutar Službe ustrojena su tri odsjeka i to:

 • Odsjek za čišćenje bolničkih prostora kirurških djelatnosti
 • Odsjek za čišćenje bolničkih prostora ostalih medicinskih djelatnosti
 • Odsjek za čišćenje prostora nemedicinskih djelatnosti, zajedničkih prostora i kruga bolnice.

Služba je počela probnim radom čišćenja bolničkih prostora na lokaciji Firule 01.03.2019. god. i obuhvatila čišćenje sljedećih ustrojstvenih jedinica:

 • Klinike za kirurgiju
 • Klinike za dječju kirurgiju
 • Klinike za dječje bolesti
 • Klinike za očne bolesti
 • Klinike za neurologiju
 • Klinike za psihijatriju
 • Odjela za bolničke infekcije i kliničku epidemiologiju
 • Zajedničkih prostora i kruga bolnice.

Čišćenje ostalih ustrojstvenih jedinica KBC-a Split Služba će preuzeti kad se osigura prijem potrebnog broja izvršitelja.

Služba provodi čišćenje prostora primjenjujući suvremene organizacijske i metodološke pristupe u održavanju higijene bolničkih prostora.

Uvođenjem sustava predimpregnacije (natapanje mopova i krpa otopinom sredstva za čišćenje prije uporabe) omogućeno je da se u svakoj bolesničkoj sobi koristi odvojeni pribor te se na taj način podiže razina čišćenja bolničkog prostora u svrhu prevencije i smanjena bolničkih infekcija.

Kontakt
Voditeljica
Anica Akrap, bacc. iur.
Služba za čišćenje bolničkog prostora