Povijest Kliničkog bolničkog centra Split

Monografija "Osamnaest godina Kliničke bolnice Split" dostupna je u .pdf formatu ovdje.

Izgradnja bolnice u Splitu započeta je humanitarnom inicijativom građanina Ante Ergovca koji je 1784. godine oporučno ostavio 1000 cekina u svrhu izgradnje bolnice za zbrinjavanje siromašnog sloja stanovništva.

Završena je 1797. godine, a nalazila se u venecijanskom bastionu Corner  te je u početku nosila ime Sv. Lazara, zaštitnika gubavaca, a kasnije je dobila ime Civilna bolnica.

Imala je 3 krila oko središnjeg dvorišta usred kojega se nalazio bunar.

Sobe su bile međusobno povezane prema koncepciji cikličnog kretanja tim koridornim prostorom, no istodobno je gotovo svaka imala izlaz prema dvorištu i barem jedan prozor.

U jednoj bolničkoj sobi ležalo je u pravilu 20 bolesnika, a u sobama s 40 bolesnika prostor je uglavnom bio podijeljen paravanskim zidom na dva dijela, u pokušaju stvaranja manje masivnog boravišta

Bolnica je primala bolesnike po prioritetu: siromašne građane, potom varošane, pa one iz pokrajine - na teret svojih općina, potom iz Venecijanske Republike i na kraju strance koji bi se zatekli u gradu.

Tri godine nakon osnutka austrijske vlasti smještaju bolesne vojnike u Bolnicu.

Dolaskom francuske uprave 1806. godine zgrada je služila za kasarnu, da bi 1810. godine ponovno postala vojna bolnica.

Ponovnim dolaskom pod austrijsku vlast 1813. godine bolnica je vraćena civilnoj namjeni.

Gradnja bolnice na Firulama gdje se i danas nalazi počela je 1931. godine izgradnjom prvog paviljona u koju se 1933. godine preseljava Odjel za zarazne bolesti, dok je izgradnja drugog paviljona tzv. kirurškog počela 1936. godine, a završena 1940. godine.

 

Narodni odbor grada Splita osniva Opću bolnicu Split 25.04.1953. godine. 

Stara Gradska bolnica i Rodilište preseljavaju 1977. godine  na lokalitet Firule gdje su se na okupu konačno našli svi odjeli Opće bolnice.

Dana 15. veljače 1993. godine po prvi puta su do tada 3 pravno, organizacijski i funkcionalno različite zdravstvene ustanove i to:

- Nova bolnica Split (ex Vojna bolnica na Križinama),
- Bolnica za reumatske bolesti i rehabilitaciju "Splitske toplice",
- i Klinički bolnički centar Split (Opća bolnica na Firulama)
 

spojeni u jednu novu pravno, organizacijski i funkcionalno jedinstvenu zdravstvenu ustanovu pod nazivom KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT.

 

1996. godine KBC Split postaje Klinička bolnica da bi Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi ponovno dodijelilo naziv Klinički bolnički centar 29.08. 2007. godine.

Dan KBC-a Split je 15.veljače kojeg svečano obilježavamo od 2019. godine.

U podnožju su fotografije sa svečanog obilježavanja Dana KBC-a.