Povijest Kliničkog bolničkog centra Split

Izgradnja bolnice u Splitu započeta je humanitarnom inicijativom građanina Ante Ergovca koji je 1784. g. oporučno ostavio 1000 cekina u svrhu izgradnje bolnice za zbrinjavanje siromašnog sloja stanovništva. Bolnica je izgrađena unutar bastiona Corner te je u početku nosila ime Sv. Lazara, zaštitnika gubavaca, a kasnije je dobila ime Civilna bolnica. Imala je tlocrt u obliku potkove te se sastojala od istočnog, sjevernog i zapadnog krila koje se prostiralo oko dvorišta usred kojega je bio bunar. Sobe su bile međusobno povezane prema koncepciji cikličnog kretanja tim koridornim prostorom, no istodobno je gotovo svaka imala izlaz prema dvorištu i barem jedan prozor.

Bolnica je primala bolesnike po prioritetu: siromašne građane, potom varošane, pa one iz pokrajine - na teret svojih općina, potom iz Venecijanske Republike i na kraju strance koji bi se zatekli u gradu. Nije primala neizlječive bolesnike, osim onih s tuberkulozom ili vodenom bolesti, no zadržavala je bolesnike na umoru. Osobe s prijenosnim bolestima držane su u izolaciji. U jednoj bolničkoj sobi ležalo je u pravilu 20 bolesnika, a u sobama s 40 bolesnika prostor je uglavnom bio podijeljen paravanskim zidom na dva dijela, u pokušaju stvaranja manje masivnog boravišta.

Tijekom svog postojanja bolnica se više puta proširivala i obnavljala, a 1939. g. započela je izgradnja na lokaciji na kojoj se bolnica i danas nalazi (Firule). Izgradnja je završena 1975. godine, kada su se na okupu našli svi bolnički odjeli u jednom kompleksu.

Opća bolnica Split postaje Klinički bolnički centar 03. lipnja 1986. g. Kada su joj 01. siječnja1993. g. pridružene “Splitske toplice” (fizikalna medicina, rehabilitacija i reumatologija), smještene u blizini izvora hipotermalne sumporne vode u središtu grada te bolnica "Križine" (nekada "Vojna bolnica"), Klinički bolnički centar Split postaje Klinička bolnica. Naziv Klinički bolnički centar Split dodijeljen joj je ponovno rješenjem Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi 29. kolovoza 2007. g.