Zavod za ishemijske bolesti srca

Zavod za ishemijske bolesti srca

Zavod za ishemijsku bolest srca korištenjem modernih dijagnostičkih metoda omogućava liječenje bolesnika s opstruktivnom koronarnom bolesti prema najvišim medicinskim standardima. Ishemijska bolest srca je najučestalija kardiološka patologija te se u skladu s time u ovom trenutku kroz tri funkcionalna lagoratorija za kateterizaciju srca provodi veliki broj različitih intervencijskih procedura.

Uz velik broj elektivnih procedura, laboratorij Zavoda za ishemijske bolesti srca je dio hrvatske mreže za perkutanu koronarnu intervenciju u akutnom infarktu miokarda te omogućuje dostupnost te procedure koja je “zlatni standard” liječenja infarkta miokarda bolesnicima Splitsko – dalmatinske , Šibensko – kninske a povremeno i Dubrovačko-neretvanske županije kroz cijelu godinu, 24 h na dan. Zaposlenici laboratorija se redovito stručno usavršavaju i educirani su za izvođenje kompleksnih perkutanih koronarnih intervencija te raspolažu modernom tehnologijom za precizniju procjeni signifikantnosti i morfologije lezija u koronarnim arterijama. Zaposlenici Zavoda sudjeluju u redovitim sastancima s kolegama Zavoda za kardiokirurgiju gdje se individualizirano predlaže strategija optimalnog modaliteta revaskularizacije za pojedinog pacijenta, sudjeluju u edukaciji kolega iz drugih ustanova i u nastavi Medicinskog i Zdrastvenog fakulteta  Sveučilišta u Splitu.

Odjel za intervencijsku kardiologiju
Kontakt
Voditelj
doc. dr. sc. Jakša Zanchi, dr. med., specijalist interne medicine, subspecijalist kardiologije
Glavna sestra
Kristina Ruščić, univ. bacc. med. techn.
Kontakt
Pročelnik
mr. sc. Frane Runjić, dr. med., specijalist interne medicine, subspecijalist kardiologije
Glavna sestra
Marija Romić, mag. med. techn.