Klinika za dječju kirurgiju


 Klinika za dječju kirurgiju sastoji se od:

  • STACIONARA na kojem borave hospitalizirani bolesnici, a kojeg čine dva Odjela - Odjel za abdominalnu kirurgiju i urologiju i Odjel za Opću dječju kirurgiju i traumatologiju s Jedinicom intenzivne njege,
  • OPERACIJSKE DVORANE u kojoj se obavljaju operacijski zahvati i
  • POLIKLINIKE u kojoj se obavljaju ambulantni pregledi iz područja dječje kirurgije.
     

U Klinici za dječju kirurgiju moguće je obaviti sve operacijske zahvate iz područja dječje kirurgije. Velika većina operacijskih zahvata danas se izvodi minimalno invazivnim pristupom, što značajno poboljšava rezultate liječenja i to na način da je skraćena duljina boravka u bolnici, značajno je manji broj komplikacija operacijske rane, značajno manja razina boli, brži povratak svakodnevnim aktivnostima, a nije zanemariv ni bolji estetski učinak.
 
U Klinici je trenutno zaposleno osam specjalista dječje kirurgije, koji svojim stručnim radom pokrivaju sva područja dječje kirurgije. Uz njih u Klinici su trenutno i dva specijalizanta na specijalizaciji iz dječje kirurgije.

Odjel za dječju urologiju i abdominalnu kirurgiju
Kontakt
Odjel za dječju urologiju i abdominalnu kirurgiju
Voditelj
prim. Dražen Budimir, dr. med.
Glavna sestra
Marijana Rađa, bacc. med. techn.
Odjel za opću dječju kirurgiju i traumatologiju s Jedinicom intenzivne njege
Kontakt
Odjel za dječju traumatologiju i opću kirurgiju s intenzivnom njegom
Voditelj
prim. mr. sc. Tomislav Šušnjar, dr. med.
Glavna sestra
Snježana Jolić, mag. med. techn.

Povijest Klinike za dječju kirurgiju

Odjel za dječju kirurgiju razvio se unutar Odjela za kirurške bolesti i to 1971. godine najprije kao Odsjek za dječju kirurgiju. Osnivatelj je bio prim. Nikola Šimunović, dr. med. Dolaskom prof. dr. sc. Mihovila Biočića, dr. med. koji je okupio i educirao tim liječnika, Odjel je značajno unaprijeđen u znanstvenom i stručnom smislu, te je prerastao u respektabilni Centar za kirurgiju dječje dobi. Godine 2000. zalaganjem liječnika Odjela, a ponajviše prof. dr. sc. Mihovila Biočića prikupljena su donacijska sredstva kojima je uređen novi Odjel dječje kirurgije KBC-a Split. Dolaskom mlađih liječnika pojačala se znanstvena i stručna produktivnost Odjela, te smo se 2007. godine izdvojili iz Klinike za kirurgiju i postali samostalna organizacijska jedinica - Zavod za dječju kirurgiju, a nakon stjecanja svih potrebnih uvjeta od 2017. godine organizirani smo kao Klinika za dječju kirurgiju KBC-a Split, koja se sastoji od tri samostalne jedinice: Odjela za dječju urologiju i abdominalnu kirurgiju, Odjela za opću dječju kirurgiju i traumatologiju s Jedinicom intenzivne njege i Poliklinika.
Spektar usluga koje pruža Klinika tijekom vremena značajno se povećao, tako da danas s ponosom možemo kazati da izvodimo gotovo sve operacijske zahvate iz djelatnosti dječje kirurgije. U našoj Klinici liječe se djeca svih uzrasta, od novorođenačke do adolescentne dobi. 
U Klinici primjenjujemo sve suvremene postupke dijagnostike i liječenja djece. Godišnje se u našoj Klinici liječi oko 2000 djece, od čega oko 1700 bude operirano. Medijan duljine ležanja iznosi između 3 i 4 dana, što je u skladu sa europskim standardima. U najnovije vrijeme, ponajviše zbog razvoja minimalno invazivne kirurgije veliki dio operirane djece obrađuje se kroz sustav Jednodnevne kirurgije, tako da je broj hospitaliziranih bolesnika manji.
Minimalno invazivna kirurgija u našoj Klinici primjenjuje se gotovo punih 10 godina. U početku su to bili jednostavniji kirurški zahvati, kao što je laparoskopska apendektomija ili laparoskopska kolecistektomija. Zadnjih godina, najviše zahvaljujuću angažmanu prof. dr. sc. Zenona Pogorelića, minimalno invazivna kirurgija doživjela je značajan uspon, te danas predstavljamo respektabilan Centar koji pruža gotovo sve moguće operacijske zahvate iz područja minimalno invazivne kirurgije dječje dobi. 

Kontakt
Predstojnik
izv. prof. dr. sc. Zenon Pogorelić, dr. med.
Tajnica
Nada Jukić
Glavna sestra
Paula Zanki, mag. med. techn.
Klinika za dječju kirurgiju