Zavod za intenzivnu medicinu

Zavod za intenzivnu medicinu se funkcionalno sastoji od: 


a)   Odsjeka jedinice intenzivnoga liječenja Firule
Odsjek Jedinice intenzivnog liječenja Firule ima 10 kreveta s pripadajućom opremom. Visoko educirano osoblje je osposobljeno za obavljanje perioperacijske skrbi svih kirurških bolesnika (abdominalne operacije, vaskularne operacije, maksilofacijalne, neurokirurške) i za zbrinjavanje teško oboljelih nekirurških bolesnika. Veliki je udio zaprimljenih politraumatiziranih bolesnika, te bolesnika s drugih odjela/zavoda/klinika koji su doživjeli razne komplikacije tijekom liječenja. Jedinica intenzivnog liječenja podijeljena je u 2 cjeline, s 2 zasebna prostora za izolaciju. Uvedene su nove metode liječenja i dijagnostike poput neinvazivne ventilacije, perkutane traheotomije, invazivnog monitoringa intrakranijskog tlaka, hemodinamskih mjerenja uporabom novih tehnika i opreme, zatim rutinska provedba bubrežnog nadomjesnog liječenja s primjenom ekstrakorporalnih metoda purifikacije krvi. Sve se više zaprima neinfektivnih post-COVID bolesnika, kojima se pružaju razni aspekti respiracijske i ostale potrebne intenzivističke potpore. Kad postoji indikacija, bolesniku se provodi ECMO. Na odsjeku svakodnevno rade 1-2 liječnika subspecijalista intenzivne medicine, a dežuran je 1 liječnik specijalist intenzivne medicine


b)   Odsjeka za kardiokiruršku anesteziologiju i intenzivno liječenje
Odsjek za kardiokiruršku anesteziologiju i intenzivno liječenje osnovan je 2007. godine kada je pri Kliničkom bolničkom centru osnovan Odjel za kardiokirurgiju. Na Odsjeku trenutno radi 6 liječnika specijalista. Liječnici odsjeka obavljaju anesteziju svakodnevno u jednoj operacijskoj dvorani koja je potpuno opremljena za najzahtjevnije operacijske zahvate na otvorenom srcu i velikim krvnim žilama, te vode poslijeoperacijsko liječenje bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja kardiokirurških bolesnika s 5 kreveta, od čega je jedna izdvojena za infektivne bolesnike. Ovisno o aktivnosti kardiokirurga, ostvarivali su preko 400 prijama na godinu. Liječnici izvode suvremene tehnike primjerene anesteziji i nadzoru vitalnih funkcija ovih bolesnika poput invazivnog hemodinamskog monitoringa i transezofagealnog ultrazvuka srca. Također se koriste intraaortalnom balon pumpom, vanjskim stimulatorima srčanog rada, ekstrakorporalnom membranskom oksigenacijom (ECMO) i ostalom primjerenom opremom i tehnikama rada. Isto tako sudjeluju u transkateterskim impantacijama aortnoga zalistka (TAVI), te zahvatima u suradnji s Klinikom za bolesti srca i krvnih žila (ablacijski postupci u liječenju aritmija, implantacija ICD, i sl.).


c)   Odsjeka jedinice intenzivnoga liječenja Križine
Odsjek Jedinice intenzivnog liječenja Križine ima 8 kreveta (trenutno 7 zbog reorganizacije u doba pandemije) s pripadajućom opremom. Osoblje Odsjeka obučeno je za obavljanje perioperacijske skrbi kirurških bolesnika (urologija, plastična kirurgija), za zbrinjavanje teško oboljelih nekirurških bolesnika te posebice za liječenje teških opeklina (tu je centar za cijelu Dalmaciju). Koriste se sve metode liječenja, dijagnostike i monitoringa kao i na Firulama. Na odsjeku svakodnevno radi 1-2 liječnika specijalista, a dežuran je 1 specijalist.

 

d)   COVID jedinice intenzivnog liječenja u sklopu Respiracijskoga intenzivističkog centra Križine
Odsjek COVID-JIL formiran je tijekom pandemije u RIC-u na Križinama. Osim početnih 8 kreveta u bivšem JIL-u, zbog velikog opsega posla ovaj Odsjek se znatno proširio i sada ima 30 kreveta. Svakodnevno sa strane Klinike ovdje rade 3 specijalista i 2-3 specijalizanta u redovnom radnom vremenu, a službujuća su 4 liječnika (2 specijalista i 2 specijalizanta).