Laboratorijska dijagnostika:

  • Laboratorij za humanu genetiku,
  • Laboratorij za ultrazvučnu dijagnostiku
  • Laboratorij za endoskopsku dijagnostiku 
  • Laboratorij za funkcionalnu plućnu dijagnostiku
  • Laboratorij za funkcionalnu dijagnostiku srca (EKG, ergometrija, holter EKG) 
  • Laboratorij za EEG
  • Laboratorij za EEG i polisomnografiju
  • Laboratorij za EMNG
  • Laboratorij za dijagnostiku mokraćnog sustava (ceVus, urodinamika, uroflow i biofeedback) 
Kontakt
Laboratorij za humanu genetiku
Laboratorij za ultrazvučnu dijagnostiku
Laboratorij za endoskopsku dijagnostiku
Laboratorij za funkcionalnu plućnu dijagnostiku
Laboratorij za funkcionalnu dijagnostiku srca (EKG, ergometrija, holter EKG)
Laboratorij za EEG, polisomnografiju i EMNG
Laboratorij za dijagnostiku mokraćnog sustava (ceVus, urodinamika, uroflow i biofeedback)