Laboratorijska dijagnostika:

  • Laboratorij za humanu genetiku,
  • Laboratorij za ultrazvučnu dijagnostiku
  • Laboratorij za endoskopsku dijagnostiku 
  • Laboratorij za funkcionalnu plućnu dijagnostiku
  • Laboratorij za funkcionalnu dijagnostiku srca (EKG, ergometrija, holter EKG) 
  • Laboratorij za EEG
  • Laboratorij za EEG i polisomnografiju
  • Laboratorij za EMNG
  • Laboratorij za dijagnostiku mokraćnog sustava (ceVus, urodinamika, uroflow i biofeedback)