Zavod za hematologiju, onkologiju, kliničku imunologiju i genetiku

Na razini Zavoda organizirana je dnevna bolnica.

Zavod za hematologiju, onkologiju, imunologiju i genetiku obavlja obradu i liječenje hematoloških, onkoloških i imunoloških bolesti dječjeg uzrasta te bolesti iz područja medicinske genetike. Rad se odvija kroz stacionar, dnevnu bolnicu, subspecijalističke ambulante i Laboratorij za humanu genetiku.

Provodi se edukacija djece i roditelja s prirođenim poremećajem faktora zgrušavanja krvi.

Kontakt
Pročelnica
izv. prof. dr. sc. Bernarda Lozić, dr. med., specijalistkinja pedijatrije, subspecijalistkinja medicinske genetike
Glavna sestra
Julijana Bralo, univ. bacc. med. techn.