Zavod za kliničku kardiologiju

Zavod za kliničku kardiologiju

Zavod omogućava usluge dijagnostike, praćenja te adekvatnog liječenja bolesnika s bolestima srčanih zalistaka kako za hospitalizirane bolesnike tako i za znatno veću skupinu ambulantnih bolesnika. Kako upravo prognoza i ishod u ovih bolesnika izrazito ovisi o adekvatnom praćenju i pravodobnom liječenju (dominantno intervencijskom) djelatnici Zavoda su educirani u izvođenju i interpretaciji modernih dijagnostičkih metoda prvenstveno ehokardiografije čime se postiže visoka razina skrbi. 

Zavod pruža mogućnost provođenja napredne ehokardiografije koja uključuje osnovnu transtorakalnu ehokardiografiju nadopunjenu dokumentiranjem i mjerenjem ranih, subkliničkih poremećaja kontraktiliteta miokarda pa sve do transezofagijske ehokardiografije s mogućnosti 3D rekonstrukcije anatomskih struktura i prikaza njihovog gibanja u realnom vremenu. 
Time se omogućuje detaljnija analiza disfunkcije srčanih zalistaka te planiranje vrste korektivnog zahvata.  Metode stres ehokardiografije omogućuju dodatnu preciznost u neinvazivnoj procjeni hemodinamske signifikantnosti valvularne greške te procijeni vijabilnosti mokrada  za potrebe revaskularizacije. Zaposlenici Zavoda redovito sudjeluju na zajedničkim sastancima intervencijskih kardiologa i kardiokirurga („heart team“)gdje se individualizirano donose prijedlozi o potrebi i vrsti korektivnog zahvata valvularne greške. Nadalje, liječnici Zavoda pružaju stručnu potporu prilikom izvođenja strukturnih intervencija na srcu posebice kateterizacijskim laboratorijima gdje koristeći ehokardiografski nadzor pomažu u optimalnom pozicioniranju implantiranih valvula i raznih vrsta okludera. 

Suvremene analize u ehokardiografiji omuguću nam vrlo precizno praćenje onlokoških bolesnika kroz kardioonkološku ambulantu. Toksične kardiomiopatije u ovoj grupi bolesnika veliki su javnozdravstveni problem, te rano otkivanje subkliničkih oštečenja omogućuje i rano započimanje liječenja ovih bolesnika čime se spriječava progresija kardiomiopatije i neželjenog prekida onkološkog liječenja.

Značajno povećanje broja pretilih osoba, bolesnika s šećernom bolesti, inzulinskom rezistencijom, hipertenzijom, povišenom razinom lipida u krvi, razvijenom aterosklerozom zatim brojne endokrinološke, reumatološke, imunološke, druge upalne bolesti i bolesti taloženja izravno povećavaju broj bolesnika s različitim kardiovaskularnim komplikacijama. 
Ti bolesnici se liječe na Odjelu za kardiometaboličke bolesti u Zavodu što je otvorilo nove mogućnosti suradnje s endokrinolozima i imunolozima u svrsishodnijem i uspješnijem liječenju tih bolesnika po suvremenim standardima. 

Kontakt
Voditeljica
mr. sc. Zora Sušilović Grabovac, dr. med., specijalistkinja interne medicine, subspecijalistkinja kardiologije
Glavna sestra/tehničar
Ankica Milanović - Litre, univ. bacc. med. techn.
Kontakt
Pročelnik
mr. sc. Vedran Carević, dr. med.
Glavna sestra
Jelena Komar, univ. bacc. med. techn.
Zavod za kliničku kardiologiju