Klinika za infektologiju

Klinika za infektologiju

Klinika za infektologiju KBC Split na lokalitetu Križine obavlja bolničku i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, znanstveno-istraživačku djelatnost iz područja infektologije te pruža usluge za izvođenje nastave na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija i srednjoj školi zdravstvenog usmjerenja. Središnja je infektološka ustanova Splitsko-dalmatinske županije i cijelog južnog područja Hrvatske koja zapošljava 80 djelatnika.

Godišnje se u Klinici za infektologiju u jednom kliničkom zavodu i jednom odjelu Klinike s ukupno 40 bolesničkih postelja (36 za odrasle te 4 za djecu) hospitalizira prosječno oko 2 000 bolesnika, obavi se oko 8 000 pregleda u hitnoj ambulanti, 9 500 posjeta u dnevnoj bolnici te oko 2 000 pregleda u polikliničkim ambulantama. 

Klinika za Infektologiju trenutno zapošljava 10 liječnika infektologa, 33 medicinske sestre . U Klinici su trenutno na specijalističkom usavršavanju iz infektologije 8 liječnika medicine, a specijalizaciju iz infektologije u Klinici obavljaju i vanjski specijalizanti iz zdravstvenih ustanova sa područja Dalmacije.

Ustrojstvene jedinice

  • Zavod za infektivne bolesti odraslih i febrilna stanja
  • Odjel za infektivne bolesti djece i febrilna stanja

Informacije za bolesnike

Hitan prijem za djecu i odrasle

Ambulantna služba za hitan prijam bolesnika radi od 0 do 24 sata. Odjel za hitan prijam bolesnika vrši hitne i kontrolne preglede, trijažu, dijagnostiku i inicijalno liječenje svih bolesnika koji dolaze u Kliniku samostalno ili su upućeni od liječnika obiteljske medicine ili drugih specijalista. Bolesnici se pregledavaju po stupnju hitnosti koji procjenjuje medicinska sestra ili liječnik. Za prvi kao i za kontrolni pregled bolesnik obavezno treba imati uputnicu, ukoliko se ne radi o hitnom stanju.

Kontakt
Hitni prijem za djecu i odrasle Klinike za infektologiju
Dnevna bolnica za djecu i odrasle

U okviru pružanja skrbi bolesnicima s infektivnim bolestima, osim ambulantnog pregleda i bolničkog liječenja,u Klinici je organizirano i liječenje bolesnika u tzv. Dnevnoj bolnici. Dnevna bolnica nudi alternativu 24-satnoj hospitalizaciji. Ima strukturirani program koji pruža dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju osobama oba spola, mlađe i starije životne dobi, raznih dijagnostičkih skupina uz najčešću primjenu antiinfektivne terapije. Dnevna bolnica oblik je organizacije, ali i način pružanja dijagnostičkoterapijskih postupaka izvanbolničkih bolesnika uz dnevni boravak u bolnici. Najkraći bravak u Dnevnoj bolnci je 6 sati,a najdulji 24 sata. Nakon uzimanja anameneze i kliničkog pregleda odlučuje se o primitku bolesnika u Dnevnu bolnicu.

Polikliničke specijalističke ambulante

 

- Infektološka ambulanta

Za specijalističke pretrage u našoj Klinici bolesnici se mogu naručiti osobnim dolaskom na Infektološku polikliniku  (Istočni dio bolnice Križine,prizemlje) ili putem telefona na broj 021 557-329 .

Pritom je obavezno istaknuti i sljedeće podatke:

·Ime i prezime bolesnika

·MBO (matični broj osiguranika sa zdravstvene iskaznice)

·Adresa i broj telefona bolesnika za kontakt

 

- Ambulanta za urogenitalne i spolno prenosive infekcije: Infekcije mokraćnog sustava (IMS) najčešće su bakterijske infekcije i najčešći razlog za opravdano propisivanje antimikrobnih lijekova. Obzirom na njihovu povećanu učestalost, porast incidencije rezistetnih sojeva bakterija, te na nejedinstvenost dijagnostike, liječenja i praćenja bolesnika s IMS osnovana je Ambulanta za urogenitalne i spolno prenosive infekcije u sklopu Klinike za infektologiju. Njena djelatnost obuhvaća unaprjeđenje dijagnostike, liječenja i prevencije IMS, te pružanje konzilijarnih savjeta specijalistima drugih struka koji su uključeni u liječenje bolesnika s IMS. Važan dio naše djelatnosti je praćenje i liječenje spolno prenosivih infekcija, te po prvi put u KBC Split našim korisnicima je dostupna i predekspozicijska anti-HIV profilaksa. 

Termin pregleda dogovorite telefonski na +385 91 155 6048  ili putem maila: infektologija.amb@kbsplit.hr

 

- Ambulanta za infekcije imunokompromitiranih: Rastuća populacija imunosuprimiranih bolesnika nosi povećan rizik pojave infekcija bilo zbog prirođenog ili stečenog poremećaja jedne ili više komponenti obrane domaćina (hematološki i onkološki bolesnici, bolesnici na biološkoj terapiji itd.). Infekcije imunosuprimiranih domaćina predstavljaju dijagnostički i terapijski izazov zbog češćih infekcija mikroorganizmima niske prirodne virulencije ili netipične i teže kliničke slike uobičajenih infektivnih bolesti. Kroz djelatnost Ambulante unaprijedit će se dijagnostika, liječenje i prevencija infekcija u ovoj rizičnoj skupini bolesnika te omogućiti konzilijarni savjet specijalistima drugih struka koji su uključeni u skrb o imunokompromitiranim bolesnicima.  

Termin pregleda dogovorite telefonski na + 385 91 155 6048 ili putem maila: infektologija.amb@kbsplit.hr

 

 

Nastava

Katedra za infektologiju  djeluje u sklopu Medicinskog fakulteta sveučilišta u Splitu  i Klinike za infektologiju, KBC Split.

Nastavnici katedre za infektologiju sudjeluju u preddiplomskoj i diplomskoj nastavi integriranog studija Medicine i Dentalne medicine. Pored toga, na preddiplomskom studiju  Sestrinstva sudjeluju u nastavi iz predmeta Klinička medicina I, podpredmet infektologija.

Katedra za infektologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu

Pročelnik Katedre za infektologiju: prof. prim. dr. sc. Ivo Ivić, dr.med.

Zamjenik pročelnika: prof. prim. dr. sc. Boris Lukšić

Nastavnici i suradnici

Redoviti profesori: prof. prim. dr. sc. Ivo Ivić, dr. med. , prof. prim. dr. sc. Boris Lukšić

Docenti: doc. prim. dr. sc. Dragan Ledina

Asistenti: dr. sc. Svjetlana Karabuva dr.med, dr. sc. Dominko Carev, dr.med., dr. sc. Mirela Pavičić Ivelja, dr.med., dr. med. spec. Nikica Kuzmičić, dr. med.spec. Irena Jeličić, dr. med. spec. Robert Glavinić

Kontakt
Predstojnica
doc. dr. sc. Mirela Pavičić Ivelja, dr. med., specijalistkinja infektologije
Tajnik/ca
Klinika za Infektologiju
Glavna sestra
Ivana Zebić, mag. med. techn.