Klinika za bolesti uha, nosa i grla s kirurgijom glave i vrata

Do 1923. g. u Pokrajinskoj bolnici u Splitu ne postoji otorinolaringološka služba već se njeni prvi koraci bilježe dolaskom doktora Aleksandra Doršnera, koji djeluje u sklopu kirurškog odjela iste bolnice. Godine 1946. osniva se prvi otorinolaringološki odjel u Splitu zajedno s očnim odjelom u novo izgrađenoj zgradi na Firulama.

U jesen 1994. g. Split je bio domaćin prvog hrvatskog tečaja Funkcijske endoskopske sinusne kirurgije (FESS) što je dovelo do afirmacije ove metode liječenja kako u našoj bolnici tako u cijeloj zemlji. Od 21. do 24. listopada 1998. g. bili smo domaćini II. Kongresa Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i cervikofacijalnu kirurgiju, koji je imao međunarodni značaj.

Na našoj Klinici provodi se široka dijagnostika bolesti usne šupljine, ždrijela i larinska kao i štitnjače i doštitnih tjelešaca te slinovnica uz kirurško liječenje tumora kože lica i vrata, tumora ždrijela i larinksa, tumora i poremećaja štitnjače i doštitnih tjelešaca te slinovnica. Implementirana je i laserska kirurgija larinksa kao i laserska kirurgija otokirurške problematike poput otoskleroze. Obavljamo kirurško liječenje kongenitalnih malformacija lica, vrata i uški poput otapostaze, branhijalnih cisti i tireoglosalnih cisti kao i dermoidnih cisti vrata, nosa i lica. Na našoj Klinici obavljamo dijagnostiku te medikamentozno i kirurško liječenje široke problematike nosa i paranazalnih sinusa uz etabliranu endoskopsku kirurgiju nosa i paranazalnih sinusa.

U sklopu naše Klinike obavlja se detaljna dijagnostika i liječenje poremećaja sluha i ravnoteže uz kirurgiju vanjskog i srednjeg uha s posebnim naglaskom na kirurško liječenje kroničnih upala srednjeg uha i kirurško liječenje kronične medije s kolesteatomom u odraslih i u male djece, kirurško liječenje otogenih komplikacija u odraslih i male djece te kirurško liječenje nagluhosti s naglaskom na otosklerozu. 

Na našoj Klinici provodi se dijagnostika, medikamentozno i kirurško liječenje najvećeg broja dječje otorinolaringoloiške patologije.

U sklopu naše Klinike djeluje i Centar za medicinu spavanja s detaljnom dijagnostikom poremećaja spavanja.

Djelatnosti:

  • Dijagnostika i liječenje poremećaja štitnjače, doštitnih tjelešaca, dobroćudnih i zloćudnih promjena glave i vrata poput promjena ždrijela, grkljana te žlijezda slinovnica.
  • Dijagnostika i kirurško liječenje prirođenih anomalija glave i vrata.
  • Kirurško liječenje dobroćudnih i zloćudnih promjena kože lica i vrata.
  • Dijagnostika i liječenje bolesti nosa i paranazalnih sinusa.
  • Dijagnostika i liječenje poremećaja vanjskog, srednjeg i unutarnjeg uha, poremećaja sluha i ravnoteže.
  • Dijagnostika i liječenje dječje otorinolaringološke problematike. 
  • Dijagnostika i liječenje poremećaja spavanja, posebice apneje u spavanju. 
  • Dijagnostika i logopedsko liječenje poremećaja govora u djece, odraslih te bolesnika po kirurškom zahvatu na usnoj šupljini, ždrijelu i grkljanu.

Zavodi i odjeli:

Odjel za plastičnu kirurgiju glave i vrata s onkologijom

Odjel za plastičnu kirurgiju glave i vrata s onkologijom bavi se sveobuhvatnim kirurškim liječenjem dobroćudnih i zloćudnih promjena glave i vrata, prvenstveno ždrijela i grkljana, kirurškim liječenjem problematike štitnjače, doštitnih tjelešaca i žlijezda slinovnica, paraganglioma, kirurgijom prirođenih anomalija lica i vrata poput dermoidnih cisti, tireoglosalnih cisti i lateralnih cisti vrata, kirurškim liječenjem dobroćudnih i zloćudnih promjena kože lica, uški i vrata uz rekonstrukciju defekata po kirurškom liječenju gore opisanih sijela.

Kontakt
Odjel za plastičnu kirurgiju glave i vrata s onkologijom
Pročelnik
doc. dr. sc. prim. Zaviša Čolović, dr. med.
Glavna sestra
Jadranka Rastović, univ. bacc. med. techn.
Odjel za bolesti nosa

Odjel za bolesti nosa bavi se kirurškim liječenjem i rekonstrukcijom prirođenih i stečenih deformiteta nosa i nosne pregrade te kirurškim liječenjem široke patologije nosa i paranazalnih sinusa uz etabliranu endoskopsku kirurgiju paranazalnih šupljina.

Kontakt
Odjel za bolesti nosa
Pročelnik
doc. dr. sc. Draško Cikojević, dr. med.
Glavna sestra
Dražana Milardović, univ. bacc. med. techn.
Odjel za bolesti uha s referentnim centrom za medicinu spavanja

Odjel za bolesti uha bavi se kirurškim liječenjem široke patologije vanjskog i srednjeg uha odraslih i djece te kirurgije nagluhosti s naglaskom na otosklerozu. U opus djelatnosti spada kirurgija kronične medije, kolesteatoma, kirurško liječenje otogenih komplikacija kako u odraslih tako i u djece.

Pod okrilje odjela spadaju i kirurški zahvati dječje otorinolaringološke problematike poput uvećanih tonzila, adenoidnih vegetacija, kronične sekretorne medije u djece i slično.

U sklopu odjela djeluje i Referentni centar za medicinu spavanja sa širokom dijagnostikom i liječenjem problematike spavanja s naglaskom na dijagnostiku i liječenje apneje u spavanju.

Kontakt
Odjel za bolesti uha s referentnim centrom za medicinu spavanja
Pročelnik
Davor Sunara, dr. med.
Glavna sestra
Natalija Ivković, mag. med. techn.
Zavod za audiologiju

Zavod za audiologiju bavi se opsežnom dijagnostikom i liječenjem poremećaja sluha i ravnoteže. Zavod se bavi audiološkom dijagnostikom odraslih i djece. Na zavodi obavlja se suvremena i strukturirana otoneurološka dijagnostika centralnih i perifernih uzroka poremećaja ravnoteže.

Kontakt
Zavod za audiologiju
Pročelnica
doc. dr. sc. prim. Marisa Klančnik, dr. med.
Glavna sestra
Lovrenka Pračer, univ. bacc. med. techn.
Kontakt
Predstojnik
izv. prof. dr. sc. Mirko Kontić, dr. med., specijalist otorinolaringologije, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata
Tajnik/ca
Karla Pudar
Glavna sestra
Vesna Gospodnetić, mag. med. techn.