Poliklinika

Radno vrijeme od 07:00 do 15:30 (ponedjeljak-petak)

Naručivanje bolesnika:

 • na šalteru poliklinike tijekom radnog vremena
 • putem elektronske pošte, e-mail
 • e-naručivanje od liječnika obiteljske medicine
 • na Centralnom upisu bolesnika

U sklopu poliklinike djeluju:

 • Opća ambulanta na Firulama i Križinama
 • Ambulanta za cerebrovaskularne bolesti
 • Ambulanta za multiplu sklerozu
 • Ambulanta za epilepsije
 • Ambulanta za ekstrapiramidne bolesti
 • Ambulanta za neuromišićne bolesti
 • Ultrazvuk dopler karotida
 • Ultrazvuk-TCD
 • EMNG
 • EEG
 • Evocirani potencijali
 • BIO-NEURO-feedback
 • Neurološka psihodijagnostika
 • Logopedska ambulanta

Dnevna bolnica

Radno vrijeme od 07:30 do 15:30 (ponedjeljak-petak)

Dnevna bolnica  za neurologiju smještena je na  1. katu glavne zgrade, na lokalitetu Firule.Pretrage u Dnevnoj bolnici pacijenti obavljaju temeljem samo jedne inicijalne uputnice izdane od liječnika obiteljske medicine, što uključuje sve ostale dijagnostičke pretrage dostupne u KBC-u Split (laboratorijska dijagnostika, neuroradiološka dijagnostika, neurofiziološke pretrage i konzilijarne pretrage).

Organizacija rada omogućava interdisciplinarni pristup bolesniku s ciljem brzog postavljanja dijagnoze i provođenja terapije bez zadržavanja pacijenta u bolnici tijekom noći, a sve u svrhu postizanja većeg stupanja kvalitete života bolesnika tijekom bolovanja. Istovremeno se i značajno povećava iskoristivost kapaciteta, odnosno skraćuje se čekanje na hospitalizaciju ili dijagnostičke pretrage.

Kontakt
Pročelnik
izv. prof. dr. sc. prim. Ivica Bilić, dr. med.
Glavna sestra
Ružica Suton, univ. bacc. med. techn.
Dnevna bolnica Klinike za neurologiju