Klinika za kirurgiju

Klinika za kirurgiju

Klinika za kirurgiju KBC-a Split je vodeća medicinska, znanstvena i nastavna ustanova na području Dalmacije te vodeći autoritet za minimalno invazivnu kirurgiju na području Republike Hrvatske. Godišnje se u Klinici hospitalizira oko 9500 pacijenata, izvede se oko oko 5000 elektivnih i 3000 hitnih operacija u općoj i regionalnoj anesteziji izvede se oko 1800 jednodnevnih kirurgija te oko 4000 pacijenata bude obrađeno preko dnevnih bolnica.

Klinika je nastavna baza za studente dodiplomskog i poslijediplomskog studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, studente dodiplomskog i diplomskog Zdravstvenog studija te nastavna baza za učenike Srednje Zdravstvene škole Split. Doktori medicine ovdje obavljaju obavezni pripravnički staž iz kirurgije, a putem stručne studentske razmjene na usavršavanje dolaze i strani studenti medicine. Provode se i specijalizacije opće kirurgije te subspecijalizacije iz područja abdominalne kirurgije,  traumatologije i ortopedije, vaskularne kirurgije i plastično-rekonstruktivne kirurgije, provode se  i tečajevi trajnog medicinskog usavršavanja za doktore medicine. Osim vlastitih specijalizanata Klinika je mjesto stručnog usavršavanja i specijalizantima iz drugih dijelova Hrvatske.

Liječnici Klinike svake godine aktivno sudjeluju na domaćim i inozemnim kongresima. Na stručnim kliničkim sastancima iznose najnovije spoznaje iz područja kirurgije i ostalih medicinskih struka što utječe na unaprjeđenje kirurškog liječenja pacijenata.

Klinika za kirurgiju danas ima 239 kreveta,. U operacijskom bloku dnevno se radi u 7 kirurških dvorana uz manje operacijske dvorane na poliklinici i hitnoj službi. Na klinici su stalno 443 zaposlena - 57 specijalista, 26 specijalizanata, 297 medicinskih sestara, 63 nezdravstvena radnika. 

Klinika se sastoji od 4 Zavoda, 11 stacionarnih odjela, Poliklinike i dnevne bolnice, Odjela Operacijskog bloka. U sklopu Klinike se nalazi i knjižnica kapaciteta 55 mjesta, koja služi za svakodnevne stručne sastanke liječnika. Prostor se koristi za nastavu studenata i različite edukativne tečajeve i simpozije. Prostor je povezan sa operacijskom dvoranom te je moguće pratiti operacije koje se odvijaju u operacijskom bloku.

 

Obavijest pacijentima

 

1.  Molimo bolesnike koji su pregledani u Klinici za kirurgiju, a nisu dobili termin za operaciju i bolesnike kojima je odgođen zakazani termin operacije bez određenog novog termina, da nas kontaktiraju na mail adresu kir.poliklinika@kbsplit.hr ili na telefon poliklinike Klinike za kirurgiju broj 021/556-386 radi uputa i dogovora za operacijski zahvat.

 

2.  Informacije o bolesnicima koji se liječe na Klinici mogu se dobiti svaki radni dan u 8:15 h ispred knjižnice Klinike na 2. katu; kao i od službujućeg i dežurnog osoblja, uz poštivanje Zakona o zaštiti prava pacijenata.

 

Kontakt
Predstojnik
prof. dr. sc. prim. Zdravko Perko, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije
Tajnica
Jandra Rafanelli
Glavni tehničar
Boro Pejdo, mag. med. techn.