Poliklinika Zavoda za kardiokirurgiju

Kardiokirurška ambulanta radi svakog radnog dana 9:30 – 11:30 sati, u prostoru Internističke Poliklinike, soba broj 6. Svaki dan je djelatan drugi kardiokirurg. U ambulanti se obavljaju prvi i kontrolni pregledi te previjanja bolesnika.

Kardiokirurška ambulanta za poremećaj hemostaze i tromboze je novootvorena ambulanta pri našoj djelatnosti. U njoj radi dr. med. spec. transfuzijske medicine Vedrana Burilović. Radno vrijeme ambulante je svakim radnim danom osim srijedom od 10:30 – 15:00 sati za „vanjske bolesnike” te srijedom za konzilijarne preglede (interno radno vrijeme). Rezervacije se obavljaju svakim radnim danom 12:00 - 14:00 sati putem telefona 021 556 880 ili na e-mail. Pregledi se obavljaju u sobi broj 3, pored Centralnog laboratorija Firule.

 
Upute za pacijente

Prilikom prvog pregleda svi bolesnici dobivaju detaljne pismene upute za obavljanje dijagnostičkih i laboratorijskih postupaka u sklopu prijeoperacijske obrade. Također se obavlja detaljna priprema bolesnika prije samog zahvata od strane liječnika, medicinskih sestara i fizioterapeuta. Osobit naglasak stavljen je na razdoblje nakon otpusta s bolničkog liječenja kada se, uz usmene naputke, bolesnicima dijele i pismeni edukacijski materijali.Na Zavodu se nalazi Knjiga primjedbi i pohvala u koju bolesnici mogu napisati svoje utiske za vrijeme boravka na liječenju.

  • Za pregled kardiokirurga je potrebno da u sustavu postoji uputnica izdana od obiteljskog liječnika za djelatnost kardijalna kirurgija – šifra djelatnosti 2100400.
  • Na istu djelatnost treba glasiti i uputnica za pregled transfuziologa u ambulanti za poremećaj koagulacije i tromboze.