Operacijski blok klinike za kirurgiju

Operacijski blok klinike za kirurgiju raspolaže s sedam operacijskih dvorana na lokalitetu Firule četiri operacijske dvorane - dvorane za potrebe abdominalne kirurgije, torakalne kirurgije, vaskularne kirurgije i traumatologije i jedna kardiokirurška operacijska dvorana, jedna neurokirurška operacijska dvorana, jedna operacijska dvorana za potrebe dječje kirurgije, te tri dvorane na lokalitetu Križine - dvije operacijske dvorane za potrebe ortopedije i jedna dvorana za potrebe plastične kirurgije.