Zavod za transfuzijsku medicinu

Zavod za transfuzijsku medicinu obavlja dvije važne djelatnosti:

Jedna je djelatnost Regionalng transfuzijskog centra koji prikuplja krv od darivatelja krvi u Splitsko-dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj županiji, testira krv i proizvodi krvne pripravke. Sigurnim i kvalitetnim krvnim pripravcima opskrbljuje tri bolnice: KBC Split, OB Šibenik i OB Hrvatski ponos u Kninu. U Zavodu se godišnje prikupi više od 20.000 doza krvi i proizvede više od 50.000 krvnih pripravaka, koncetrata eritrocita, koncentrata trombocita i svježe smrznute plazme. Krvni pripravci, proizvedeni prema zahtjevima standarda Pravilnika o osiguranju kvalitete, su kvalitetni i sigurni za transfuzijsko liječenje. Kvalitetu krvnih pripravaka potvrđuje redovan inspekcijski nadzora MIZ-a svake četiri godine, kao i vanjske kontrole (EDQM Council of Europe) vezano za testiranje kvi u kojima Zavod sudjeluje.

Zahvaljujući dobroj suradnji Zavoda s Crvenim križem i, nadasve, humanosti darivatelja krvi Zavod osigurava dostatnu količinu krvnih pripravaka za bolesnike navedene dvije županije.

 

Druga djelatnost je djelatnost kliničke transfuzije koja obuhvaća:

 • Imunohematološko testiranje eritrocitnih antigena (krvne grupe), ispitivanje i identifikaciju antieritrocitnih protutijela, te praćenje antieritrocitnih protutijela kod imuniziranih trudnica u procjeni nastanka hemolitičke bolesti novorođenčeta
 • Prijetransfuzijsko ispitivanje za pacijente koji se liječe u KBC Split
 • Serološko testiranje pacijenata na krvlju prenosive bolesti
 • Tipizaciju sustava HLA
 • Molekularno testiranje HLA sustava i sustava krvnih grupa
 • Izdvajanje i zamrzavanje krvotvornih matičnih stanica u svrhu autologne transplantacije

Rad laboratorijia Zavoda je automatiziran, a cijela djelatnost Zavoda je informatizirana i primjenjuju se najsuvremenije smjernice dobre laboratorijske prakse i transfuzijske medicine. U cilju sigurnog transfuzijskog liječenja te pouzdanih i točnih nalaza laboratorijskog testiranja provode se redovne kontrole, vanjske kontrole (EDQM Council of Europe) kao i unutarnje ocjene rada Zavoda.

Godišnje se u Zavodu napravi oko 70.000 dijagnostičkih postupaka za ambulantne pacijente i izda oko 40.000 krvnih pripravaka za transfuzijsko liječenje bolničkih pacijenata.

Pored navedenog Zavod, provodi edukaciju studenata Medicinskog fakulteta i Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu s više od 350 sati nastave godišnje; sudjeluje u specijalističkom usavršavanju specijalista transfuzijske medicine i specijalista drugih specijalnosti kao i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine, te sudjeluje u održavanju poslijediplomske nastave za liječnike.

Odjeli

Regionalni transfuzijski centar

Ustrojstvo odjela:

 • Odsjek za prikupljanje krvi
 • Odsjek za proizvodnju, čuvanje i izdavanje krvnih pripravaka
 • Odsjek za testiranje na krvlju prenosive bolesti
 • Odsjek za imunohematološko testiranje 
 • Odsjek za kontrolu kvalitete i osiguranje kvalitete
Kontakt
Voditeljica
doc. dr. sc. Dejana Bogdanić, dr. med.
Glavna sestra
Dragana Miličević, univ. bacc. med. techn.
Odjel kliničke transfuzije

Ustrojstvo Odjela:

 

 • Odsjek za imunohematologiju uključuje: 

              Bolničku transfuzijsku jedinicu – Firule

              Bolničku transfuzijsku jedinicu - Križine

              Laboratorij za imunohematološko testiranje pacijenata i trudnica (Krvne grupe) (Križine)

              Ambulantu za vađenje krvi (Križine)

 

 • Odsjek za testiranje na krvlju prenosive bolesti
 • Odsjek za tipizaciju tkiva
Kontakt
Glavna inženjerka
Anka Bajić , mag. med. lab. diagn.
Odjel za citaferezu i krioprezervaciju

U odjelu za citaferezu i krioprezervaciju prikupljaju se, obrađuju te skladište krvotvorne matične stanice za autolognu transplantaciju.

Kontakt
Voditeljica
dr. sc. Jelena Lukačević Krstić, dr. med.
Glavna sestra
Marija Rajić, univ. bacc. med. techn.
Kontakt
Pročelnica
doc. dr. sc. Slavica Dajak, dr. med.
Glavna sestra
Marina Mateljak, univ. bacc. med. techn.
Zavod za transfuzijsku medicinu
Regionalni transfuzijski centar - Firule
Odjel kliničke transfuzije