Zavod za transfuzijsku medicinu

Prema sačuvanoj dokumentaciji, prve su se transfuzije krvi primjenjivale u Gradskoj bolnici u Splitu još 1939.g. Iste godine je osnovan Odsjek za transfuziju krvi pri Higijenskom zavodu u Splitu. U Odsjeku su se izabirali i evidentirali davatelji krvi, a njihov popis se dostavljao dežurnoj službi Gradske bolnice koja ih je po potrebi pozivala na davanje krvi.

Među prvim centrima u zemlji, u Splitu je osnovana Stanica za transfuziju krvi s educiranim kadrovima te je bila smještena u zgradi bolnice Grad uz Kirurški i Ortopedski odjel. U Stanici se uzimala krv, određivale krvne grupe te samostalno aplicirale transfuzije krvi. Ubrzo je 1955.g. uvedeno i transfuziološko ispitivanje i praćenje trudnica uz prve izmjene krvi u novorođenčadi čije su majke imale Rh imunizaciju.

Stanica za transfuziju preseljena je 1960.g. u prizemlje Poliklinike na Firulama i djelatnost se sve brže i kvalitetnije razvijala; uz ispitivanje trudnica uvodi se prijeoperacijsko transfuziološko testiranje te cjelodnevna dežurstva. U cilju što sigurnijeg i kvalitetnijeg transfuziološkog liječenja, 1974.g. uvodi se testiranje protutijela svih uzetih doza krvi na uzročnika sifilisa i uzročnika hepatitisa B. Testiranje na biljege HIV-a se uvodi 1987.g., a 1993.g. započinje testiranje na biljege hepatitisa C. Tijekom 1986.g. Odjel za transfuziju krvi osniva novu djelatnost kroz novoosnovanu organizacijsku jedinicu: Laboratorij za HLA tipizaciju.

Tijekom Domovinskog rata, od 1991. do 1995.g. Odjel je bez ranijih iskustava preuzeo ulogu organizatora i koordinatora rada transfuzijske djelatnosti za područje južne Hrvatske. Odjel za transfuziju krvi je osigurao sav potreban kadar, resurse i krvne pripravke za transfuzijsko liječenje u ratnim uvjetima u sastavu mobilnih kirurških ekipa, a istovremeno uz pomoć Hrvatskog Crvenog križa i kluba DDK „Brodosplit“, orgnizirano i kontinuirano je prikupljao krv na Odjelu i terenskim akcijama kako bi osigurao dostatan broj krvnih pripravaka.

Tijekom 1995.g. transfuzijska djelatnost bolnice Križine (kadar, oprema i prostor) postaje sastavni dio postojećeg Odjela za transfuziju krvi KB Split te od tada funkcionira kao cjelina.

Od 1998.g. pa nadalje, djelatnost transfuzijske medicine, iz stručnih i prostornih razloga se dijeli na lokalitet Firule gdje se provodi djelatnost uzimanja krvi od dobrovoljnih davatelja, prerada i skladištenje krvnih pripravaka te djelatnost bolničke transfuzijske jedinice, dok se na lokalitetu Križine obavlja poliklinička transfuzijska djelatnost, imunohematološko testiranje i ispitivanje na biljege krvlju prenosivih bolesti uzetih doza te djelatnost bolničke transfuzijske jedinice.

Na Križinama, u prizemlju Poliklinike 2011.g. se osniva Odjel za citaferezu i krioprezervaciju te se ishodi proizvodna dozvola od Ministarstva zdravstva RH za djelatnost uzimanja, obrade i skladištenja krvotvornih matičnih stanica za autolognu transplantaciju. Na zahtjev KBC-a Split, u listopadu 2020.g. iznova se odobrila navedena djelatnost.

Od siječnja 2013.g. Odjel za transfuzijsku medicinu KBC-a Split postaje Regionalni transfuzijski centar, a od svibnja 2013.g. uveden je nacionalni informatički program e-Delphyn. Prikupljanje krvi od dobrovoljnih davatelja, u skladu s Planovima prikupljanja krvi u RH, provodi se kroz cijelu godinu na Odjelu (lokalitet Firule) i na terenskim akcijama Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije. Centar, od 2014.g. Zavod, preuzeo je ulogu opskrbe sigurnim i kvlitetnim pripravcima za sve bolesnike koji se liječe u zdravstvenim ustanovama obiju županija.

U svibnju Odjel za transfuziju krvi (tadašnji naziv) nagrađen je nagradom Grada Splita za 2010.g. za nesebičnu požrtvovnost i profesionalizam medicinskog osoblja Odjela na dan 24.srpnja 2009.g. kada se nakon tragične željezničke nesreće u Kaštelima tijekom desetak sati prikupilo 350 doza krvi za spas unesrećenih osoba.

Odjeli

Regionalni transfuzijski centar

Ustrojstvo odjela:

  • Odsjek za prikupljanje krvi
  • Odsjek za proizvodnju, čuvanje i izdavanje krvnih pripravaka
  • Odsjek za serološku dijagnostiku DDK
  • Odsjek za kontrolu kvalitete i osiguranje kvalitete
  • Odsjek za imunohematološko testiranje DDK
Kontakt
Voditeljica
doc. dr. sc. Dejana Bogdanić, dr. med.
Glavna sestra
Marina Mateljak, bacc. med. techn.
Bolnička transfuzijska jedinica

Ustrojstvo odjela:

  • Odsjek za kliničku transfuzijsku medicinu Firule
  • Odsjek za kliničku transfuzijsku medicinu Križine
  • Poliklinička transfuzijska jedinica (ambulanta za prijeoperacijsku obradu, ambulanta za pre i perinatalnu skrb, ambulanta za krvlju prenosive bolesti, ambulanta za autotransfuzije i venepunkcije, laboratorij za HLA tipizaciju)
Kontakt
Voditeljica
dr. sc. Jelena Lukačević Krstić, dr. med.
Glavna inženjerka
Anka Bajić , ing.med.lab.diagn.
Odjel za citaferezu i krioprezervaciju

U odjelu za citaferezu i krioprezervaciju prikupljaju se, obrađuju te skladište krvotvorne matične stanice za autolognu transplantaciju.

Kontakt
Glavna sestra
Marija Rajić, bacc. med. techn
Kontakt
Predstojnica
doc. dr. sc. Slavica Dajak, dr. med.
Glavna sestra
Jelena Runjić, bacc. med. techn.
Zavod za transfuzijsku medicinu