Završavaju se radovi na četiri bolnička gradilišta

U Kliničkom bolničkom centru Split privode se kraju radovi na četiri projekta kojim će se optimizirati i unaprijediti pružanje medicinskih usluga za pacijente splitske bolnice. Riječ je o rekonstrukciji Klinike za onkologiju i radioterapiju u sklopu koje su izgrađeni bunkeri za nove linearne akceleratore, uređenju novog prostora na Firulama za potrebe Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom, preuređenju operacijskog bloka na Križinama i dovršetku izgradnje zgrade novog Regionalnog transfuzijskog centra. Ravnatelj KBC-a Split prof. prim. dr. sc. Julije Meštrović sa suradnicima obišao je navedena gradilišta te izrazio zadovoljstvo viđenim.

Rekonstrukcija Klinike za onkologiju i radioterapiju – gradnja bunkera za linearne akceleratore

U KBC-u Split gotovo je završena instalacija dva nova, od ukupno četiri, linearna akceleratora zadnje generacije koji će uvelike doprinijeti bržem i preciznijem radioterapijskom liječenju osoba oboljelih od raka. Za potrebe smještanja novih uređaja pristupilo se rekonstrukciji Klinike za onkologiju i radioterapiju. Izgrađen je novi, dograđeni prostor u kojemu su dvije dvorane (bunkeri) za linearne akceleratore te prateći tehnički i radni prostori za osoblje i pacijente. Vrijednost građevinskih radova je 2.327.083,25 eura. Prostor bunkera je završen, a u tijeku su završni radovi na unapređenju električne mreže prijeko potrebne za optimalan rad linearnih akceleratora, a nakon toga slijedi puštanje u rad uređaja. U rujnu se očekuje početak kliničkog rada na prva dva nova akceleratora. KBC Split potom će pristupiti uklanjanju dva postojeća stara uređaja, adaptaciji prostora u kojima se oni trenutno nalaze te instalaciji preostala dva nova uređaja. U obnovljene već postojeće bunkere uz linearne akceleratore instalirati će se i novi CT simulator i uređaj za brahiterapiju.

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom - uređenje novog prostora na Firulama

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom pri KBC-u Split do 2008. godine djelovao je, uz Križine i Splitske toplice, i na Firulama. Tada su započeti građevinski radovi koji nikad nisu završeni i prostor od 750 kvadrata je bio neiskorišten. KBC Split je pripremio projektnu dokumentaciju te je zajedno sa Ministarstvom zdravstva osigurao 1.287.411,00 eura za uređenje i opremanje prostora. Ravnatelj Julije Meštrović i njegov tim godinama su radili na ovom projektu čiji je završetak planiran u rujnu. Tada će pacijentima i zaposlenicima na raspolaganju biti potpuno nova moderna oprema, a imati će i dizalo što će uvelike olakšati pristup nepokretnim i teško pokretnim bolesnicima. Uređenjem tog prostora zadovoljit će se potrebe pacijenata Splita i okolice za fizikalnom i rehabilitacijskom skrbi. Na Firulama od 2022. godine već djeluje potpuno preuređen Odjel za dječju neurorazvojnu fizioterapiju.

Izgradnja Regionalnog transfuzijskog centra KBC-a Split – Banka krvi

Izgradnja Regionalnog transfuzijskog centra kapitalni je projekt zahvaljujući kojem će KBC Split moći pružati visoki standard usluga transfuzijskog liječenja i zadovoljiti sve nacionalne i europske standarde u proizvodnji krvnih pripravaka i opskrbi istim drugih zdravstvenih ustanova na području cijele Dalmacije. Nova zgrada ima 3.742,5 m2 i pripadajući otvoreni parking površine 1.069,5 m2. Novi prostori omogućit će povećanje kapaciteta s trenutnih 60 do 80 doza na 100 do 120 prikupljenih doza krvi i krvnih sastojaka dnevno te sa današnjih 180 do 240 na 300 do 360 proizvedenih krvnih pripravaka dnevno. Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program ''Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.'', a vrijednost je 8.232.884,26 eura. Završetak radova očekuje se do kraja godine.

Preuređenje operacijskog bloka na Križinama

1. lipnja 2023. godine započeli su radovi na adaptaciji starog centralnog operacijskog bloka na Križinama čime je iz temelja preuređeno pet operacijskih dvorana. Građevinski radovi, instalacija medicinske opreme te digitalizacija i integracija završeni su 30. lipnja 2024. Operacijski blok površine je 1.500 m2, a vrijednost projekta je 9.6 mil €. Projekt preuređenja operacijskih dvorana važan je osobito zbog programa transplantacije bubrega početak kojeg se priprema u KBC-u Split. Klinika za urologiju imat će tako najbolje uvjete za ovu novu izrazito važnu djelatnost, a jedna od operacijskih dvorana pripremljena je za primjenu robotske kirurgije.

ZADNJE NOVOSTI