Predavanje "Evidence-based medicine: past, present and future" - GRADE Centar

Čast i zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da će od 24. do 26. svibnja 2023. u Splitu boraviti svjetski stručnjaci u medicini utemeljenoj na dokazima, radna skupina za izradu kliničkih smjernica, ocjenjivanje i razvoj preporuka – GRADE (https://www.gradeworkinggroup.org).  

Sastanci radne skupine GRADE će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta u Splitu 24. i 25. 5. od 9 do 15h, poslije kojih je predviđen niza sastanaka u manjim skupinama do 18h.  

GRADE je započeo s radom 2000. godine kao inicijativa za rješavanje uočenih nedostataka u zdravstvenoj skrbi. U međuvremenu se razvio u sveobuhvatan i transparentan pristup ocjenjivanju kvalitete i pouzdanosti dokaza u medicini.

GRADE-u su se priključile brojne međunarodne zdravstvene organizacije, pa se GRADE pristup smatra standardom u razvoju kliničkih smjernica, pri čemu GRADE metodologiju koristi više od 110 stručnih medicinskih društava i nacionalnih organizacija prilikom izrade kliničkih smjernica.

Danas broji 13 centara i 7 mreža diljem svijeta.

Vodeći ljudi organizacije, prof.dr.sc Gordon Guyatt i prof.dr.sc. Holger Schunemann sa Sveučilišta McMaster u Kanadi održat će niz predavanja o budućnosti medicine utemeljene na dokazima i važnosti primjene kvalitetnih kliničkih smjernica u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Pozivamo Vas da nam se pridružite na predavanjima i svojevrsnom okruglom stolu o kliničkim smjernicama u RH koja će se održati u petak 26.5. u 12h na 6. katu KBC-a Križine.

Uvodnu riječ, uz prezentaciju strateških projekata i razvoja KBC-a Split održat će ravnatelj bolnice prof.dr.sc. Julije Meštrović.

 

ZADNJE NOVOSTI