Profesionalizam u zdravstvu: Novosti iz medicine #86

Terapija psilocibinom u liječenju ovisnosti

Terapija potpomognuta psilocibinom (npr. dietilamidom lizerginske kiseline ili LSD-om) pokazala je obećavajuće rezultate u liječenju ovisnosti. Prijašnji sustavni pregledi uključivali su samo ispitivanja provedena u posljednjih 25 godina. Međutim, s obzirom na to da se velik dio ispitivanja o učincima psilocibina provodio prije 1980-ih, napravljen je sustavni pregled kojim su obuhvaćena sva provedena klinička ispitivanja, bez ograničenja u datumu objave članka. U pregled su uključena četiri istraživanja na 151 ovisniku o alkoholu ili duhanu. Ispitanici su primili psilocibin u dozama od 6 do 40 mg. Sva četiri klinička ispitivanja pokazala su povoljan učinak terapije potpomognute psilocibinom na simptome ovisnosti. Više na poveznici.

Perioperativna sigurnost i rani ishodi subkutanog i transvenskog ugradbenog kardioverter defibrilatora

Ugradbeni kardioverter defibrilatori (ICD) poboljšavaju preživljenje pacijenata pod rizikom od zastoja srca, ali su povezani s intravaskularnim komplikacijama povezanim s olovom. Subkutani ICD (S-ICD), koji nema intravaskularnih komponenata, razvijen je kako bi se minimizirale komplikacije povezane s olovom. Provedeno je randomizirano kontrolirano ispitivanje s ciljem procjene ključnih mjera učinka ICD-a povezanih s primjenom ICD terapije, uključujući neprikladne ICD šokove (isporučene u odsutnosti po život opasne aritmije) i neuspješne ICD šokove (koji nisu prekinuli ventrikularnu aritmiju). U ispitivanje su uključena 503 ispitanika koja su randomizirana u S-ICD skupinu ili transvensku ICD skupinu. Primarni ishod bile su velike perioperativne komplikacije povezane s olovom. S-ICD smanjuje perioperativne komplikacije povezane s olovom bez značajnog ugrožavanja učinkovitosti ICD elektrošokova, ali s više rane postoperativne boli i trendom većeg broja neprikladnih elektrošokova.

Venetoklaks i gilteritinib djeluju sinergistički u liječenju FLT3 pozitivne akutne mijeloične leukemije

Pokazalo se da je BCL-2 inhibicija učinkovita kod akutne mijeloične leukemije (AML) u kombinaciji s hipometilirajućim agensima ili niskim dozama citarabina. Međutim, rezistencija i recidiv predstavljaju velike kliničke izazove. Stoga postoji nezadovoljena potreba za prevladavanjem otpora prema trenutnim strategijama koje se temelje na venetoklaksu. Proveden je visokoučinkoviti probir lijekova kako bi se identificirali učinkoviti partneri u kombinaciji s venetoklaksom u liječenju AML-a. Gilteritinib je pokazao najveću sinergiju s venetoklaksom u liječenju FLT3 pozitivnog AML-a. Ukratko, rezultati sugeriraju da kombinirana inhibicija FLT3/AXL potencira odgovor venetoklaksa kod FLT3 pozitivnog AML-a induciranjem degradacije MCL-1. Stoga kombinacija venetoklaksa i gilteritiniba zaslužuje testiranje kao potencijalno aktivan režim u pacijenata s visokorizičnim FLT3 pozitivnim AML-om. Više na poveznici.

Uporaba metformina u dermatologiji

Metformin je glavni lijek u liječenju dijabetes melitusa tipa 2. Proveden je sustavni pregled kako bi se utvrdila klinička korisnost metformina u nizu dermatoloških stanja. Ukupno 27 istraživanja je uključeno u pregled. Patofiziologija akni vulgaris i sindroma policističnih jajnika (PCOS) dobro je prilagođena farmakološkom profilu metformina, a postoje dokazi o njegovoj učinkovitosti u upravljanju tim stanjima. Postoji prostor za kliničare da razmotre metformin kao pomoćnu terapiju za akne i PCOS. Općenito nema dovoljno dokaza za preporuku metformina u drugim dermatološkim stanjima. Više na poveznici.

Ove Novosti dio su aktivnosti projekta Hrvatske zaklade za znanost, Profesionalizam u zdravstvu: odlučivanje u praksi i znanosti (ProDeM). Više o projektu možete pronaći na ovoj poveznici.

Više o timu koji oblikuje Novosti ovdje. Javite nam se s idejama i komentarima na ibz@mefst.hr.

ZADNJE NOVOSTI