Profesionalizam u zdravstvu: Novosti iz medicine #131
Objavljeno: 25.4.2024.
Kategorija:
Novosti

Vibrirajući uređaji za opstruktivnu apneju kod predominantnog spavanja na leđima

Učinkovitost vibracijskih uređaja na prsima ili vratu kao terapije za pacijente koji uglavnom razvijaju opstruktivnu apneju (OSA) za vrijeme spavanja u ležećem položaju slabo je proučena. Nedavno provedeno randomizirano ispitivanje na 66 takvih pacijenata izvijestilo je da uporaba vibracijskog uređaja tijekom šest do osam tjedana smanjuje pospanost sličnom mjerom kao terapija kontinuiranim pozitivnim tlakom u dišnim putevima (CPAP) (-1,9 naspram -2,4 bodova na Epworthovoj ljestvici pospanosti). Međutim, unatoč većoj pridržavanosti vibracijskom uređaju, CPAP je rezultirao većim smanjenjem indeksa apneje-hipopneje. Iako vibracijski uređaji ograničavaju ležeći san, ne bi trebali biti oslonac kao jedina terapija za OSA, ali mogu biti korisni kao dodatak CPAP-u. Više na poveznici.

Akupunktura i akupresura za olakšanje boli uzrokovane karcinomom

Akupunktura i akupresura sve se češće istražuju kao terapije za ublažavanje bolova uzrokovanih karcinomom, no dosadašnji nalazi su bili nedosljedni. Stoga je proveden sustavni pregled randomiziranih kontroliranih ispitivanja (RCT) kako bi se saželi svi dokazi o potencijalnoj povezanosti. Ukupno 17 RCT-ova na 1,111 ispitanika je uključeno u pregled, a 14 RCT-ova s 920 ispitanika je uključeno u meta-analizu. Ispitivanja su uspoređivala akupunkturu i akupresuru s lažnom kontrolom, analgeticima ili uobičajenom skrbi. Primarni ishod bio je intenzitet boli. Sustavni pregled i meta-analiza su pokazali da je akupunktura i/ili akupresura značajno povezana sa smanjenjem bolova uzrokovanih karcinomom i smanjenjem uporabe analgetika, iako je razina dokaza bila umjerena. Potrebna su dodatna kvalitetna ispitivanja kako bi se utvrdila veza između akupunkture i akupresure s određenim tipovima boli uzrokovane karcinomom te integrirala takva saznanja u kliničku praksu kako bi se smanjila uporaba opioida. Više na poveznici.

Upotreba psihodelika u adolescenata i psihotični ili manični simptomi

Iako terapija psihodelicima pokazuje obećavajuće rezultate u liječenju određenih psihijatrijskih poremećaja, malo je poznato o potencijalnom riziku psihotičnih ili maničnih simptoma nakon rekreativnog korištenja psihodelika, posebno među adolescentima. Provedena je analiza na podatcima iz velikog kohortnog istraživanja provedenog u Švedskoj. U istraživanje je uključeno 16,255 blizanaca u adolescentnoj dobi. Ispitanici su mjereni u dobi od 15, 18 i 24 godine. Istraživani su samoprijavljeni psihotični i manični simptomi u dobi od 15 godina kao primarni ishod. Upotreba psihodelika, nakon prilagodbe za upotrebu drugih droga, povezana je s nižom stopom psihotičnih simptoma kod adolescenata. Međutim, veza između upotrebe psihodelika i maničnih simptoma povezana je s genetskom osjetljivošću na shizofreniju ili bipolarni poremećaj tipa I. Međutim, treba biti oprezan pri interpretaciji ovih rezultata zbog limitacija provedenog istraživanja. Više na poveznici.

Landiolol i zatajenje organa kod pacijenata sa septičkim šokom

Pacijenti sa septičkim šokom podvrgnuti su adrenergičkom stresu, koji utječe na srčane, imunološke, upalne i metaboličke puteve. β-Blokada može ublažiti štetne učinke izloženosti kateholaminima i povezana je sa smanjenom smrtnošću. Provedeno je randomizirano kontrolirano ispitivanje kako bi se procijenila učinkovitost i sigurnost landiolola kod pacijenata s tahikardijom i utvrđenim septičkim šokom koji zahtijevaju produljenu (>24 sata) potporu vazopresorima. U ispitivanje je uključeno 126 odraslih ispitanika s tahikardijom i septičkim šokom liječenih najmanje 24 sata kontinuiranim noradrenalinom. Pola ispitanika primalo je landiolol, a druga polovica standardnu njegu. Primarni ishod bio je prosječni rezultat procjene organskog zatajenja u nizu (SOFA) od randomizacije do 14. dana. Kod pacijenata sa septičkim šokom s tahikardijom i liječenih noradrenalinom više od 24 sata, infuzija landiolola nije smanjila organsko zatajenje mjereno SOFA rezultatom tijekom 14 dana od randomizacije. Ovi rezultati ne podržavaju upotrebu landiolola za tu indikaciju. Više na poveznici.

Ove Novosti dio su aktivnosti Centra za medicinu utemeljenu na dokazima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Više o Centru možete pronaći na ovoj poveznici.

Javite nam se s idejama i komentarima na ibz@mefst.hr.