Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme, u trajanju od jedne godine trideset (30) viših medicinskih sestara/tehničara za potrebe Kliničkog bolničkog centra Split
Objavljeno: 4.5.2023. - 11.5.2023.
Kategorija:
Natječaji za posao

Dokumenti

Archive