KL 686 izmjena poziva na dostavu ponuda - Usluge ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, električnih i gromobranskih instalacija
Objavljeno: 16.12.2021. - 22.12.2021.
Kategorija:
Pozivi za dostavu ponuda temeljem internog akta – naputka KBC-a Split

Dokumenti

Archive