Klasa 227 - Poziv na dostavu ponuda - Usluga izrade izvedbenog projekta rekonstrukcije trafostanice, agregatnice, glavnog razvodnog ormara, server sobe, vakumske podstanice, recirkulacije tople vode
Objavljeno: 4.5.2022. - 4.7.2022.
Kategorija:
Pozivi za dostavu ponuda temeljem internog akta – naputka KBC-a Split

Predmet nabave: Usluga izrade izvedbenog projekta rekonstrukcije trafostanice, agregatnice, glavnog razvodnog ormara, server sobe, vakumske podstanice, recirkulacije tople vode za potrebe novog OP bloka Križine

Dokumenti

Archive