30 godina od spajanja Firula i Križina

Dana 16. rujna 1991. godine tadašnja Vojna bolnica s ljekarnom i Institutom za pomorsku medicinu, koji su se nalazili na Križinama, je na inicijativu svojih tadašnjih zaposlenika prešla u nadležnost Ministarstava zdravstva i obrane Republike Hrvatske.

Dopis sa zbora uposlenih pročitali su istog dana na Radio Splitu članovi Inicijativnog odbora kardiolog Ivica Vuković, dr. med., i nefrolog Josip Žarkov, dr. med.

Već sutradan tadašnji ministar zdravstva prof. dr. sc. Andrija Hebrang predlaže Vladi Republike Hrvatske prihvaćanje prijedloga Inicijativnog odbora, a Vlada s tadašnjim predsjednikom g. Franjom Gregurićem prihvaća isti 19. rujna 1991. g.

Tim činom splitska bolnica postaje druga najveća zdravstvena ustanova u Republici Hrvatskoj.

ZADNJE NOVOSTI