Dani otvorenih vrata KBC-a Split u svrhu ranog prepoznavanja i liječenja kronične bubrežne bolesti

Pozivamo Vas da sudjelujete u Danima otvorenih vrata KBC-a Split koje organizira projektni tim u sklopu projekta "Digitalizacija i unapređenje nutritivne skrbi oboljelih od kroničnih bolesti" u suradnji s Zavodom za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, a u svrhu ranog prepoznavanja i liječenja kronične bubrežne bolesti. Besplatni probir će se održati 25. i 26.3. 2023. u vremenu od 8 do 15 h na lokalitetu Firule u Centralnom laboratoriju. Probir uključuje: mjerenje centralnog i perifernog arterijskog tlaka, mjerenje snage mišića, laboratorijske pretrage krvi i procjenu sastava tijela.

Naglašavamo da je probir predviđen samo za bolesnike koji nisu nikada bili kod nefrologa, a imaju arterijsku hipertenziju, šećernu bolest ili prekomjernu tjelesnu masu.

Sukladno navedenom, pozivamo sve zainteresirane koji ispunjavaju barem jedan od navedenih kriterija (pretilost, arterijska hipertenzija, šećerna bolest) da se naruče za termin na telefonske brojeve 557 280 ili 557 642 svakim radnim danom od 14:30 do 15:30 (narudžba obavezna!).

ZADNJE NOVOSTI