OBAVIJEST: Fizikalna terapija seli iz Toplica na Križine za vrijeme ljeta

Od ponedjeljka 18. srpnja 2022. godine, sve terapije koje su se trebale provoditi u Splitskim toplicama tijekom ljetnih mjeseci obavljat će se na lokalitetu Križine.

Zbog sadašnjih klimatskih uvjeta, uvjeti rada u Splitskim toplicama su se dodatno pogoršali. Stoga je odlučeno kako će se sve terapije koje su se za vrijeme ljetnih mjeseci trebale obavljati u Toplicama, umjesto toga obaviti na lokalitetu Križine, kako našim pacijentima ne bismo uskratili liječenje.

Svi potrebni uređaji lokaliteta Toplice premjestit će se na Križine te će naši bolesnici imati punu propisanu ambulantnu terapiju.

Svim pacijentima je osiguran termin na datume kad im je propisana terapija u Toplicama, a mijenjat će se samo sat početka terapije.

Sve pacijente obavještavamo putem telefona o navedenoj promjeni i terminu terapije. Ukoliko netko nije kontaktiran, molimo da se javi na telefon 557-436 ili 557-297 ili na e-mail fizikalna@kbsplit.hr. Ukoliko netko nije u mogućnosti dolaziti u novim terminima, dogovorno se terapija može obaviti u idućem slobodnom terminu.

Molimo sve korisnike naših usluga za razumijevanje. Terapija je prebačena na drugi lokalitet i u popodnevnu smjenu upravo zato da bismo mogli pružiti što kvalitetniju njegu u najboljim mogućim uvjetima.

ZADNJE NOVOSTI