Održan tečaj "Osnove EKG-a i poremećaja srčanog ritma za medicinske sestre i srodne profesije”

U velikoj predavaonici Kliničkog bolničkog centra Split, 26. svibnja 2023., održan je tečaj “Osnove EKG-a i poremećaja srčanog ritma za medicinske sestre i srodne profesije”, u organizaciji radne skupine za invazivnu i intervencijsku kardiologiju, aritmije i elektrostimulaciju srca Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestra i KBC -a Split.

Predavači su bili Ivica Benko, dipl.med.techn. iz KB Dubrava, Krešimir Librenjak, bacc.med.techn iz OB Zadar i Sara Milanović – Litre, mag.med.techn iz KBC Split.

Na tečaju su sudjelovali medicinske sestre i tehničari, koji u svom svakodnevnom radu trebaju poznavati osnove EKG-a. Polaznici su se upoznali s osnovama elektrokardiograma i aritmija na zanimljiv i dinamičan način uz aktivno sudjelovanje. Također su se upoznali s najčešćim situacijama, problemima i intervencijama vezanim uz elektrokardiogram i monitoriranje bolesnika iz svakodnevne  prakse.

ZADNJE NOVOSTI