Održana „Škola infektologije ST-2023“

U organizaciji Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu i Kliničkog bolničkog centra Split održan je tečaj trajnog medicinskog usavršavanja 1. kategorije „Škola infektologije ST-2023“ u sveučilišnom kampusu, amfiteatru Zgrade tri fakulteta od 30. ožujka do 1. travnja 2023.

Cilj tečaja je bila edukacija u prepoznavanju, dijagnosticiranju i liječenju najčešćih infektoloških sindroma u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite te hitnim bolničkim prijemima uz neizostavnu prevenciju infektivnih bolesti. Neke od obuhvaćenih sekcija tečaja bile su: Najčešći infektološki sindromi u ordinaciji PZZ, Hitna stanja u infektologiji, Infekcije imunokompromitiranih bolesnika, Pedijatrijska infektologija, Tko se boji COVID-a još? te Infekcije gerijatrijske dobi;

Uz infektologe predavači su bili liječnici drugih specijalnosti koji sudjeluju u dijagnosticiranju i liječenju infektivnih bolesnika te zbrinjavanju komplikacija infektivnih bolesti. Prva Škola infektologije je imala iznimno dobar odaziv te je ukupno 172 sudionika sudjelovalo u tečaju tijekom tri dana edukacije. Na kraju tečaja je troje najuspješnijih polaznika nagrađeno poklon paketom Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije, a najbolje znanje u kvizu znanja je pokazala mlada liječnica Lucija Ana Trtanj iz KBC Sestre Milosrdnice.

ZADNJE NOVOSTI