Potpisani Ugovori o izradi projektno-tehničke dokumentacije Centra za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i Centra akutne medicine

U Kliničkom bolničkom centru Split, 24. kolovoza 2023., potpisani su Ugovori o izradi projektno-tehničke dokumentacije za dva strateška projekta: Centra za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu s dnevnim bolnicama i Centra akutne medicine s objedinjenim hitnim bolničkim prijemom.

Centar za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu s dnevnim bolnicama (SKZZ) bit će namijenjen pružanju zdravstvene skrbi bolesnicima koji ne moraju biti hospitalizirani. Cilj je da pacijenti tijekom jednog dana obave sve preglede i pretrage te dobiju upute i terapiju. Ukupna površina planirane nove zgrade poliklinike iznosi 26.500 m2.

Projektno-tehničku dokumentaciju za SKZZ izradit će Arhitektonski biro Luka Petričević d.o.o.

Centar akutne medicine s objedinjenim hitnim bolničkim prijemom (CAM) realizirat će se kao dogradnja uz postojeću zgradu stacionara. U njoj će se smjestiti svi sadržaji za zbrinjavanje akutnih i životno ugroženih bolesnika, a uključivati će i Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije. Ukupna površina planirane nove građevine iznosi 20.500 m2.

Projektno-tehničku dokumentaciju za CAM izradit će UPI-2M d.o.o.

Prilikom potpisivanja ovih Ugovora ravnatelj KBC-a Split prof. dr. sc. Julije Meštrović je istaknuo da je ovo značajan događaj za KBC Split i da bi realizacija navedenih objekata dugoročno odredila kvalitetu zdravstvene zaštite naših građana.

Pripremna dokumentacija za CAM i SKZZ financira se putem bespovratnih sredstava europskih fondova OPKK 2014-2020. iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć (2.732.762,63 EUR). Nakon konačne izrade idejnog projekta predati će se zahtjev za lokacijsku dozvolu.

ZADNJE NOVOSTI