Rezultati Natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ISTRAŽIVAČKOG MEDICINSKOG CENTRA SPLIT (IMCS)

* Rezultati natječaja bit će predstavljeni izložbom u Palači Milesi (sjedište Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Splitu HAZU-a). S predstavnicima Društva arhitekata Splita i autorima radova izložbu će biti otvorena u četvrtak, 2. lipnja 2022. u 19:00 sati.

 

Za javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, II stupnja složenosti

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja

ISTRAŽIVAČKOG MEDICINSKOG CENTRA SPLIT (IMCS)

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja ev.br. 35.1.1/2022

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 120-22/ST-IAU/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT, Spinčićeva 1, 21000 Split, OIB:51401063283; telefon: +(385) 021/556 833, e-mail: investicije@kbsplit.hr; www.kbsplit.hr; odgovorna osoba:  prof.prim.dr.sc. Julije Meštrović, dr.med., ravnatelj; osoba za kontakt: Klaudia Buljan, dipl.iur.,  021/556 883

i

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja Društvo arhitekata Splita (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, koje zastupa predsjednica, Daša Gazde, dipl.ing.arh. OIB: 88950229770, e-mail: info@d-a-s.hr, odgovorna osoba: Daša Gazde, dipl.ing.arh.

OBJAVLJUJU REZULTATE NATJEČAJA

Na natječaj koji je trajao od 09.02.2022. do 10.05.2022. pristiglo je 13 radova, od toga u propisanom roku prema točki 3.6 Dokumentacije za nadmetanje - Uvjeta natječaja, do 10.05.2022. do 16:00h 13 radova.

Ocjenjivački sud u sastavu: prof.art. Dario Gabrić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, predsjednik OS, Nenad Kondža, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja, Ivan Vulić, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja, prof.prim.dr.sc. Julije Meštrović, dr. med.  predstavnik raspisivača i prof.dr.sc. Katarina Vukojević, dr.med. predstavnica raspisivača većinom glasova, na 4. sjednici održanoj 21. svibnja 2022., je donio sljedeće odluke:

1. NAGRADA U NETO IZNOSU OD 195.534,00 kn         - rad pod šifrom “4”

Autori:
Silvija Shaleva, mag.inž.arh.
Mirjana Lozanovska, mag.inž.arh.
Erik Jurišević, mag.inž.arh.
Irena Mažer Hranuelli, mag.inž.arh.

Suradnici:
Dimitar Milev, štud.arh
Tamara Djerkov, štud.arh
Emilija Aleksijoska, štud.arh

2. NAGRADA U NETO IZNOSU OD 122.208,00 kn         - rad pod šifrom “12”

Autori:
Radionica arhitekture + Studio No638

Projektni tim:
Goran Rako
Josip Sabolić
Klara Nikšić
Maša Medoš

Suradnici:
Ivan Periša
Dubravka Zidić

3. NAGRADA U NETO IZNOSU OD 73.325,00 kn           - rad pod šifrom “1”

Autori:
Lorenzo Degli Esposti
Neno Kezić
Sanja Žonja
Paolo Lazza
Elisa Cristiana Cattaneo

4. NAGRADA U NETO IZNOSU OD 58.660,00 kn           - rad pod šifrom “10”

Autori:
Ivan Jovičević
Dušan Đurović
Željko Sović

Suradnici:
Ksenija Gomilanović
Olivera Mirković
Denis Tahirović

5. NAGRADA U NETO IZNOSU OD 39.106,00 kn           - rad pod šifrom “11”

Autori:
ARHITEKTONSKI BIRO ANTE KUZMANIĆ d.o.o.
Ante Kuzmanić, dipl.ing.arh.
Ivan Jurić, mag.ing.arch.
Mirjana Radoš, mag.ing.arch.
Sara Markovina, mag.ing.arch.
Darinka Kuzmanić, dipl.ing.arh.
Marin Kaliterna, dipl.ing.arh.
Sanja Vondra, dipl.ing.arh.
Andrej Čikeš, dipl.ing. (FH)

Suradnici:
Mate Jurić, dipl.ing.arh.

Konstrukcija: Mate Stanišić

Energetika i održivost: doc.dr.sc Miro Bugarin

Zaštita od požara: Goran Šimić

3D: Marijan Katić

6. MJESTO - rad pod šifrom “5”

Autori:
BIRO
Hrvoje Arbanas
Saša Košuta
Mario Kralj
Dora Lončarić
Martin Mertz
Vana Pavlić
Mario Peko
Luka Šen

ARGU
Marko Gusić

7. MJESTO - rad pod šifrom “2”

Autori:
Andrea Kemura
Nevenka Georgievska
Marija Dimitrievska Cilakova
Maja Dimitrievska
Milka Gochevska
Angela Kuzmanovska
Nikola Kungulovski
Zoran Petrovski

 

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Matice hrvatske 15, 21000 Split, OIB: 83615500218, prof.art. Dario Gabrić, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A4094, e-mail: dario.gabric@gradst.hr

Za ocjenu radova imenovan je bio Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

Predsjednik OS:        
prof. art. Dario Gabrić, dipl. ing. arh., predstavnik provoditelja

Članovi OS:               
Nenad Kondža, dipl. ing. arh., predstavnik provoditelja  
Ivan Vulić, dipl. ing. arh., predstavnik provoditelja  
prof. dr. sc. prim. Julije Meštrović, dr. med., predstavnik raspisivača
prof. dr. sc. Katarina Vukojević, dr. med., predstavnica raspisivača

Zamjenik člana OS-a: Samuel Martin, dipl. Arch. FH / SIA., predstavnik provoditelja

Stručni savjetnici:      
prof. dr. sc. Ozren Polašek, dr. med.
prof. dr. sc. prim. Ana Marušić, dr. med
izv. prof. dr. sc. prim. Ljubo Znaor, dr. med.
Ante Sunara, dipl. ing. građ.

Tehnička komisija: 
Aljoša Gazde, dipl. ing. arh., predstavnik provoditelja  
Luka Petričević, dipl. ing. arh., predstavnik provoditelja  

Tajnica natječaja:      
Daša Gazde dipl. ing. arh., predstavnica provoditelja

 

SVRHA I CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA:

Opći ciljevi natječaja su:

  • Dobiti suvremeno rješenje koje će biti ekonomično i održivo u izvedbi i održavanju.
  • Izgradnja Istraživačkog medicinskog centra Split koja će proizaći iz analize prostornih mogućnosti i prostornih ograničenja predviđene lokacije, te tu istu lokaciju unaprijediti i uklopiti se u širi urbani kontekst uz respektiranje postojećeg prirodnog i krajobraznog ambijenta.
  • Natječajnim rješenjem omogućiti održivu komunikaciju unutar šireg obuhvata.

Specifični ciljevi su slijedeći:

  • Specifični cilj natječaja je odabir kvalitetnog oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog arhitektonskog rješenja, koje će biti podloga za izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole Istraživačkog medicinskog centra Split.

Radi ispitivanja optimalnih mogućnosti iskorištenja predmetne lokacije, a u skladu s odredbama, Prvonagrađeno rješenje,  u dijelu ZA REALIZACIJU,  poslužiti će kao podloga za izradu projektne dokumentacije za građenje građevine Istraživački medicinski centar Split (IMCS).

IMCS treba istraživačima osigurati kvalitetan pristup istraživanjima, znanju, razmjeni znanstvenih informacija, stvaranju baze podataka i tehnoloških rješenja te osigurati prostor za različita događanja (kongresi, predavanja, seminari i sl.) na kojima će se odvijati razmjena i prijenos znanja.

IMCS kroz svoju arhitekturu treba odražavati namjenu koja se u njemu odvija, odnosno pružiti najbolje prostorne i infrastrukturne uvjete za istraživanja i inovacije u području bio-medicinskih znanosti. Zgrada će biti vizualno i prostorno eksponirana, te sukladno tome treba biti reprezent suvremene arhitekture i odražavati vrijeme svog nastanka. Arhitektura zgrade IMCS-a treba biti rezultat sinteze, funkcije konstrukcije, oblika i zahtjeva za energetskom učinkovitošću nZEB te treba jasno iskazivati, te treba jasno iskazivati kreativni oblikovni doprinos autora u odgovoru na traženi prostorno-funkcionalni i organizacijski koncept.

Prostor predviđen za realizaciju IMCS-a smješten je južni dio k.č. 7942/1 u površini od cca 9.000 m2 bolničkog kruga na lokaciji Križine. Sukladno klasifikaciji planirane zgrade IMCS-a prema stupnju složenosti za poslove arhitektonskog projektiranja zgrada pripada V. stupnju složenosti.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački je posebno valorizirao navedene kriterije:

  • kvaliteta prostornog koncepta i odnosa prema užoj prostornoj situaciji (maksimalni broj bodova 15)
  • kvaliteta rješenja u smislu zadovoljenja prostorno-funkcionalnih zahtjeva i međusobnog odnosa pojedinih prostorno- funkcionalnih cjelina (maksimalni broj bodova 25)
  • racionalnost i ekonomičnost projekta u smislu odnosa bruto – neto površina (maksimalni broj bodova 15)
  • racionalnost i ekonomičnost projekta u smislu racionalnosti i ekonomičnosti svih segmenata konstrukcije i primijenjenih materijala (maksimalni broj bodova 20)
  • oblikovna kvaliteta rješenja (maksimalni broj bodova 15)
  • kvaliteta rješenja u smislu ekološke komponente projekta, energetske učinkovitosti i uporabe obnovljivih izvora energije (maksimalni broj bodova 10)

Natječaj je proveden u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330 i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.

 

 

 

ZADNJE NOVOSTI