Izvještaj sa edukacije - "Skrb bolesnika sa šećernom bolesti"
Objavljeno: 24.5.2022.
Kategorija:
edukacije

Na Zavodu za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Klinike za unutarnje bolesti, od 11.-13.05.2022 godine održan je treći ciklus trajne edukacije „Sestrinska skrb bolesnika sa šećernom bolesti“. Isti je namijenjen zdravstvenim radnicima, koji u svakodnevnom radu zbrinjavaju bolesnike sa šećernom bolesti s posebnim osvrtom na sestrinsku skrb osoba sa šećernom bolesti u cilju edukacije o prevenciji i liječenju šećerne bolesti.  

Kroz niz predavanja sestre edukatori zajedno sa dijabetolozima su podijelile svoje znanje i iskustva o terapiji šećerne bolesti, aplikaciji inzulinske terapije, pohrani inzulina, adekvatnoj prehrani, mjerama prevencije komplikacija, o pristupu bolesniku s hiperglikemijom i hipoglikemijom, te uporabi modernih medicinskih uređaja za kontinuirano mjerenje glikemije u krvi.  

 Obzirom na pandemijske razmjere šećerne bolesti kao i progresivni porast broja oboljelih i komplikacija šećerne bolesti neophodan je multidisciplinarni pristup. Kontinuirana suradnja i edukacija svih članova zdravstvenog tima, posebno medicinskih sestara preduvjet su za pravovremenu prevenciju, rano otkrivanje šećerne bolesti,  uspješno liječenje i prevenciju razvoja komplikacija.  

 

PROGRAM: 

PRVI DAN: 14:15-15.30 

Općenito o šećernoj bolesti - Marija Bandić dipl med techn. 

Inzulinska terapija  -  doc dr sc Mladen Krnić, dijabetolog i endokrinolog 

DRUGI DAN: 14:15-15:30 

Edukacija bolesnika o šećernoj bolesti - Silvija Vladislavić, mag.med.techn. 

Mjesta primjene inzulina. Hipoglikemija. - Goranka Radić, bacc.med.techn.

TREĆI DAN: 14:15-15:30 

Komplikacije šećerne bolesti - Silvana Atlaga, bacc.med.techn. 

Hiperglikemija - prof .dr.sc.Tina Tičinovć Kurir 

 

Navedena edukacija održana je u tjednu obilježavanja Međunarodnog dana sestrinstva. 

Također u organizaciji Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma i MEFST-a, dana 14.05. održana je akcija mjerenja glukoze u krvi i edukacija o šećernoj bolesti u Strossmayerovom parku u Splitu povodom obilježavanja Hrvatskog dana šećerne bolesti. Akciji su se pridružili predsjednici Podružnica HKMS-a Boro Pejdo, mag.med.techn., HUMS-a Dijana Blažević, mag.med.techn, te predstavnica HSSMS-MT m.s.Ana Minga. Također, u akciji su sudjelovale studentice SOZS-Studija sestrinstva, medicinske sestre Patronažne službe DZ SDŽ, studenti MEFST-a.