"Škola infektologije ST-2023", 30.3.-1.4.2023., tečaj 1. kategorije
Objavljeno: 13.3.2023.
Kategorija:
Novosti, Edukacije, edukacije

KBC Split i Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu organiziraju tečaj 1. kategorije „Škola infektologije ST-2023“. Tečaj će se održati od 30. ožujka do 1. travnja 2023. u Splitu (Ruđera Boškovića 35), a namijenjen je liječnicima i ostalom zdravstvenom osoblju, osobito u djelatnosti primarne zdravstvene zaštite i hitnih bolničkih prijema.

Cilj tečaja je edukacija u prepoznavanju, dijagnosticiranju i liječenju najčešćih infektoloških sindroma u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite te hitnim bolničkim prijemima uz neizostavnu prevenciju infektivnih bolesti. Uz infektologe predavači su liječnici drugih specijalnosti koji sudjeluju u dijagnosticiranju i liječenju infektivnih bolesnika te zbrinjavanju specifičnih komplikacija infektivnih bolesti.

Tečaj će biti bodovan prema Hrvatskoj liječničkoj komori sukladno kategoriji tečaja prve kategorije (aktivni sudionici 20 bodova, a pasivni sudionici 15 bodova).

 

Djelatnicima KBC-a Split kotizacija se ne naplaćuje.

ROK ZA PRIJAVU JE 23. OŽUJKA 2023.

Program se nalazi u pdf-u u nastavku.

Dodatne informacije na mail: skolainfektologije@ozs.unist.hr 

Prijaviti se možete ovdje.

Dokumenti