Obavijest pacijentima

Molimo bolesnike koji su tijekom COVID 19 pandemije pregledani u Klinici za kirurgiju, a nisu dobili potrebni termin za operaciju i bolesnike koji su imali zakazan termin operacije, ali je isti odgođen zbog epidemiološke situacije da nas kontaktiraju na mail adresu kir.poliklinika@kbsplit.hr ili na telefon poliklinike Klinike za kirurgiju broj 021/556-386 radi uputa i dogovora za operacijski zahvat.

Kontakt
Predstojnik
prof. dr. sc. prim. Zdravko Perko, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije
Tajnica
Jandra Rafanelli
Glavni tehničar
Boro Pejdo, mag. med. techn.