Kliničke smjernice za prevenciju i zbrinjavanje dekubitusa
Objavljeno: 16.11.2021.
Kategorija:
sestrinsvo - korisni stručni sadržaj

Ovaj kratki referentni vodič razvili su Europski savjetodavni odbor za dekubitus (European Pressure Ulcer Advisory Panel), Američki savjetodavni odbor za ozljede od pritiska (National Pressure Injury Advisory Panel) i Panpacifički savez za ozljede od pritiska (Pan Pacific Pressure Injury Alliance).

 

Dokumenti

Najčitanije vijesti

123