OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJAM - Priručnik za medicinske sestre/tehničare
Objavljeno: 1.11.2021.
Kategorija:
sestrinsvo - korisni stručni sadržaj

Ovaj priručnik izrađen je u okviru projekta Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu
„Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine”,
financiranog iz ESI fondova.

Dokumenti

Najčitanije vijesti

123